Juhi teabevara

3.4. Juhi võimuintelligentsus kui oluline juhtimiskompetents

Viktoria Saat MA, Dipl PW psühholoog ja coach

Mõjuvõim kui põhivajadus

Üks mõjuvõimu definitsioone on inimese oskus veenda teisi tema tahet järgima. Saksa sotsioloog Max Weber määratles võimu kui eesmärkide realiseerimise tõenäosust teiste tahtest olenemata.

Mõjuvõimu teema on üks inimese eksistentsi põhjapanevatest teemadest. Mõjuvõim on samasugune vajadus nagu kuuluvus ja turvatun...