IT juhtimise teabevara

2.4.7. Turvanõrkuste haldus

Ats Onemar

Miks on turvanõrkuste haldus oluline?

Meie tehnoloogilised taristud sisaldavad alati vähemal või rohkemal määral turvanõrkusi, mille tõttu võivad realiseeruda ohud. Nõrkustest teadlik olles on organisatsioonil võimalik midagi ette võtta ja nõrkused vajadusel kõrvaldada. Seeläbi tõuseb organisatsiooni turvalisuse tase. Kui nõrkusi ei kõrvaldata, vaid loodetakse, et süsteemis olulisi nõrkusi ei ole (aga reaalsuses alati ...