IT juhtimise teabevara

2.4.2. Kasutaja autentimine

Autentimise (ingl authentication) käigus tuvastab arvuti või muu tehniline seade inimese, kes temaga suhtleb. Autentimisega lähedane mõiste on autoriseerimine (ingl authorisation). Autoriseerimise all mõeldakse enamasti nende ressursside kindlaks määramist, millele ligipääs süsteemis on lubatud konkreetse identiteediga kasutajale.

Sageli autenditakse kasutaja klient-server keskk...