IT juhtimise teabevara

3.6.1. Auditi ja järelevalve põhimõisted

Infosüsteemi audit on sõltumatu audiitori mitmekülgne ülevaade ja hinnang ettevõtte, asutuse või organisatsiooni infosüsteemile või selle osadele, samuti seostele automatiseerimata protsessidega ja organisatsiooni struktuuriga.

Infosüsteemi mõistetakse siinkohal laiemalt, vajaduse korral kaasatakse sellesse kogu ettevõtte infotöö, vaatamata automatiseerituse tasemele.

Auditeeritakse kõiki infosüsteemidega se...