IT juhtimise teabevara

3.6.2. Infosüsteemi auditi organisatsioonid ja audiitorite sertifitseerimine

Maailmas ühendab infosüsteemide audiitoreid eelkõige­ Infosüsteemide Auditi ja Juhtimise Assotsiatsioon ISACA (http://www.isaca.org). Lühendit ISACA tuleb tänapäeval lugeda pigem nimetuseks, sest kunagine Information Systems Audit and Control Association on tegevusala tunduvalt laiendanud ning ei piirdu enam ainult auditiga. Assotsiatsioonil on üle 78 000 liikme enam kui 160 riigis.


Assotsiatsioon töötab välja auditi metoodikaid, sertifitseerib infosüsteemide audiitoreid, aval...