Dokumendinäidiste teabevara

10.4. Dokumentide hävitamine

Dokumendid tuleks hävitada nende säilitustähtaja möödumisel, vastasel juhul jäävad need organisatsiooni hallata, mis põhjustab liigset ressursikadu nii paber- kui ka digitaaldokumentide puhul. Arhivaale ehk arhiiviväärtuslikke dokumente ei hävitata.

Hävitamisele kuuluvad dokumendid selgitatakse välja dokumentide liigitusskeemi ja arhiivi koosseisu ülevaate alusel. Liigitusskeemi puudumisel tuleks dokumentide, mille säilitustähtaeg ei ole teada, hävit...