Dokumendinäidiste teabevara

10.1. Dokumentide liigitusskeem

Dokumentide liigitusskeem on organisatsiooni funktsioonide ja sarjade struktureeritud loetelu. See annab aluse kõikide dokumentide hõlmamiseks ja haldamiseks ning arhiivi moodustamiseks.

Liigitusskeemi koostamiseks analüüsitakse organisatsiooni funktsioone, struktuuri ja tööprotsesse, mille tulemusena tekivad dokumendid või andmed.
Funktsioonid jagunevad juhtimis-, tugi- (personalitöö, ...