Dokumendinäidiste teabevara

10.3. Dokumentide arhiveerimine

Asutuse või ettevõtte dokumentide arhiveerimise korralduses peab arvestama dokumentide säilitustähtaja, tõendusväärtuse ja sellega, mis kujul (näiteks paber- või digitaaldokument) ning millisel andmekandjal (näiteks väline kõvaketas, CD) teave on. Üldjuhul sätestatakse dokumentide arhiveerimise korraldus teabehalduskorras või teistes teabehaldust reguleerivates juhistes. Avaliku sektori asutustes on soovitatav luua dokumentidele ja andmetele ühtne arhiveerimiskontseptsioon.