Nõuandekeskus

Muud maksuküsimused

LeinakuulutusUus

Kas leinakuulutuse avaldamine on ettevõtlusega mitteseotud kulu?

Isikliku sõiduauto kompensatsioon mittelepingulisele Uus

Tere, Inimene käis proovipäeval ja soovis saada sõiduauto kompensatsiooni, kuna temaga pole tehtud veel töölepingut siis kuidas maksutada antud kompenastisooni ja kuidas deklareerida?

Juhatuse liikme puhkuse katkestamineUus

Tere Juhatuse liikmel on juhatuse liikme leping. Ta oli puhkusel ja erakorraliste asjaoludega seoses ettevõttega pidi lendama varem puhkuselt tagasi. Kuna tegemist ei ole töölepinguga, siis kuidas on kulude hüvitamine võimalik juhatuse liikme lepinguga? Kui tegemist on ettevõtlusega seotud toiminguga, kas tagasituleku lennupileti hüvitamine on ettevõtlusega seotud kulu?

Eksperdi (spetsialisti) lähetusUus

Tere Küsimus on eksperdi kaasamise osas ettevõttes. Kas eksperdi kaasmisega seotud kulud on ettevõtlusega seotud kulud (ettevõtte poolt ostetud lennupiletid ja majutuskulu). Eksperdi kaasamises osas on juhatusel koostatud otsus, muus vormis lepingut ei ole. Päevarahasid ei maksta.

Küsimus seoses töötuskindlustusmaksuga.

1958.aastal sündinud inimene jõuab pensioni ikka 64.aastaselt ja 3 kuu vanuselt (täpsustuseks nii palju, et töötaja on sündinud näiteks 14.august ja sellisel juhul 64. ja 3kuud vanuseks 14.november). Seadusest on selgelt välja toodud, et töötaval pensionäril ei tohi kinnipidada töötaja palgast töötuskindlustusmaksu, kuid tööandja maksab edasi tema brutopalga pealt töötuskindlustusmaksu. Kas novembrikuu on esimene kuu kui töötasult ei peeta kinni töötuskindlustusmaksu (töötasu makstakse välja detsembris)? Palun täpsustada.

Налоговые риски связанные с арендой и продажей легкового автомобиля

Здравствуйте ! 1.Неналогообязанное юридическое лицо(зарегистрированное в Эстонии) взяло в долгосрочную, безвозмездную аренду легковой автомобиль для осуществления предпринимательской деятельности(таксоизвоз) у единоличного собственника и члена правления данной фирмы, возложив все расходы связанные с эксплуатацией транспортного средства(топливо, ремонт, приобретение резины, страхование, парковка и т.д.) на предприятие. 2.Одновременно, с безвозмездной арендой составлен график трех-годовой рассрочки оплаты(ежемесячные равные , банковские платежи по 380евро в месяц от юр.лица физическому лицу) согласно договора купли-продажи транспортного средства от физического лица данному юридическому лицу, где единственный собственником и членом правления является это физическое лицо. Переоформление легкового автомобиля на юридическое лицо(фирму) в транспортном регистре(АRК) согласно положения договора будет возможным после поступления последнего платежа на счет фирмы. Существуют ли в данной экономической деятельности предприятия налоговые риски ?

Sõiduauto kasutamine

Kui ettevõte ostis sõiduauto ja arvab sõiduauto kuludelt sisendkäibemaksu maha 50% ulatuses üldreegli alusel, kas siis ei pea täiendavalt maksuhaldurile tõendeid esitama ega sõidupäevikut pidama? Kuidas tõendada, et muid sõite ei tehta või tuleb ikka maksta erisoodustust? Tänan.

Kreeditarve

Tere Kui kaua on võimalik esitada kreeditarvet? Kas 2020 arvele on võimalik tänasel päeval teha kreeditarvet? Kuidas seda deklareerima peab? Tänan.

Käibedeklaratsiooni esitamine

Tere Eesti firma oli käibemaksukohustuslane Soomes veebr-juuli, 6 kuud. Alates 23. augustist käibemaksukohustuslane Eestis. Kas käibedeklaratsioon tuleb esitada alates 23.08 -31.08. perioodi eest? Kui müügikäivet sel perioodil ei onud, kas sisendkäibemaksu saab deklareerida? Tänud.

isikliku auto kasutamine

Tere, Kas on kehtestatud reeglid, kui sageli makstaksehüvitist isikliku auto kasutamise eest? Kas makstakse kord kuus peale sõidupäeviku esitamisest või saab seda teha peale igat reisi 2-3-4 korda kuus? Lugupidamisega, Marina

оплата тел. разговоров

Работник компании являющийся членом правления уволился в связи с выходом на пенсию. Может ли компания оплачивать ему разговоры по мобильному телефону?

Hüvitis konkurentsikeelu eest: maksustamine ja TÖRis registreerimine

Tere, Kuidas toimub konkurentsipiirangu seadmise eest makstava hüvitise maksustamine, kui hüvitist makstakse peale töölepingu lõppemist? Kuidas tuleb selline (töö)suhe registreerida töötamise registris (TÖR)? Tänan vastuse eest.

Menetluskulude hüvitis töövaidluses

Tere Töövaidluses kinnitati kompromiss. Otsuses on sõnastatud et töötajale tasutakse töövaidluse menetluskulude hüvitis xx summas. Kuidas antud hüvitist / kompromiss maksustatakse? Tulumaks, sotsiaalmaks?

Sõidupäeviku pidamine

Tere, Ettevõte OÜ 1 rendib autod teiselt ettevõttelt nimega. OÜ-2. Autot kasutab ettevõtte OÜ 1 töötaja kes omab OÜ 2 ettevõtet. Renti makstakse igakuiste arvete alusel. Nüüd soovib ettevõtte OÜ 2 lisada rendiarvele veel ühe rea kütuse kuluga. Kumb ettevõtte peab siis sellisel juhul pidama sõidupäevikud.

Saamata jäänud kaup seoses sõjaga ukrainas

Tere Enne sõda Ukrainas sai tasutud ettemaks kauba eest, kuid kaupa ei jõutudki teele panna, sest enne algas sõda. Nüüd on soov kanda tasutud ettemaks kulusse. Kas sellise ettemaksuga millele ei järgnenud kauba saabumist kohaldatakse veel eraldi mingeid tasusi? Või kannan lihtsalt ettemaksu kulusse?