Nõuandekeskus

Tulumaks

Filtreeri

 • Kõik ajad
 • Viimane kuu
 • Viimane aasta

Heategevusliku õhtusöögi maksukäsitlus

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas olev ühing korraldab heategevusliku õhtusöögi. Firma X saadab oma töölepingulised töötajad õhtusöögile ja katab nende osalemise kulud. Firma X tasub ühingule õhtusöögil osalemise eest arve alusel. Kas ja kuidas (palun täpsustage ka tulumaksuseaduse paragrahvi) kuulub sellisel õhtusöögil osalemine firmas X maksustamisele?

Sportlase toitlustamine

Valda esindav sportlane (töösuhe puudub) käis võistlustel. Tõi tsekid toitlustamise kohta. Vald kompenseerib tehtud kulu. Kas vald peab maksma erisoodustus maksu? Tegemist oli võistkonnaga ja teiste sportlaste toitlustamise kohta sai vald arve.

USA börsiaktsiatelt saadud dividendi tulu ja tulumaks

Tere !

Eesti ettevõttel on plaanis investeerida USA börsiaktsiatesse. Kas dividendi väljamaksmisel peab USA juba dividendi tulumaksu kinni või tekib Eesti ettevõttel dividendi tulumaksukohustus ikkagi ainult dividendi väljamaksmisel ettevõtte omanikule ? 

Kas Eesti ettevõte inevsteerimiseks USA börsil peab võtma endale ka LEI koodi ? 

Töötaja majutuskulude katmine ja erisoodustus

Ettevõte värbab töötaja välisriigist ja tasub selle töötaja Eestis majutamise kulud (korteri rent Tallinnas) 200 EUR ulatuses kalendrikuus. Töötajal säilib elukoht ka enda koduriigis.

Kui see töötaja taotleb Eestis elamisluba ja registreerib rahvastikuregistris Tallina korteri enda teiseks elukohaks (samal ajal säilib ka tema teine elukoht välisriigis), kas sel juhul saab tööandja selle korteri rendi eest tasutud hüvitist (200 EUR tallinnas) käsitleda maksuvabana vastavalt Tulumaksuseadusele § 48 (56)?

Omakapitali sisse- ja väljamakse

Ettevõte suurendab osakapitali mitterahalise sissemakse teel, millega osakapital suureneb 1000 eurot ja ülekurss 500 000 eurot.

Vastavalt Maksuameti juhendile deklareeritakse TSD Lisa 7 mitterahaline sissemakse  õiglases väärtuses ning summas, mis kajastatakse raamatupidamises aktsia- või osakapitalis ja ülekursina kokku.

Kas deklareerin TSD Lisa 7 koodile 7030 summa 501 000 eurot?

Mitterahalise sissemakse esemeks on osaühingu osa, mille eest on eraisik kunagi raha osakapitalina sisse maksnud 50 000, ülejäänud ettevõtte väärtus on ajas tekkinud kasumi arvelt.

Kas ettevõtte mitterahalise sissemakse õiglase väärtuse summa 501 000 eurot saab hiljem maksuvabalt välja maksta? Väljamaksmisel deklareerin TSD Lisa 7 kood 7060.

Kas selline mitterahalise sissemakse deklareerimine on korrektne?

Ostueesõigusega erastatud maa müük.

Eraisik on ostnud 1994 aastal põllumajandushoone koos selle all oleva maaga. Sama isik on 2000 aastal ostnud selle ehitise ümber olevat maad juurde. Ostu-müügilepingu osapooled on juhindunud lepingu sõlmimisel maareformi seadusest ja ostja kinnitab, et talle kuulub omandiõiguse alusel lepinguobjektiks oleval maatükil paiknev ehitis ning tema on lepinguobjektiks oleva maa erastamise õigustatud subjekt vastavalt maareformi seaduse §-le 22 lg.1. Nüüd soovib eraisik seda kinnistut müüa.

Kas müügitehing on eraisiku jaoks maksustatav tulumaksuga?

 

INF 14 IV osa täitmine

Tere

 

Kui ettevõttel on 3 juriidilisest isikust omanikku osalusega 70%,  22% ja 8% ning see ettevõte annab laenu ettevõttele, kes omab temast 22% , siis kas see laen on vaja deklareerida INF 14 IV osal? (või seal deklareeritakse ainult laenud mis tüatrettevõte annab emaettevõttele)?

 

спецльгота

Предприятие выплатило супруге работника материальную помощь в связи со смертью работника. Является ли это спецльготой? или это облагается как заработная плата? И тогда кого декларировать? 

Rahatrahvinõue läbi kohtutäituri

Tere

Firma jättis Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile tasumata rahatrahvi (ilmselt on tegemist parkimistrahviga). Asi jõudis kohtutäiturini ja võlg sai makstud. Esialgset Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti dokumenti pole, olemas on ainult Kohtutäituri täiteasi võlgnikule ning sama viitega on pangas näha ka makse.

Parkimistrahv on oma olemuselt viivistasu nõue ehk seda võrdsustatakse parkimistasuga ning see tulumaksuga maksustamisele ei kuulu. Hetkel on see siiski pigem aga oletus, sest õiget algdokumenti enam ei leita.
Kui on nüüd olemas ainult kohtutäituri täiteasja dokument ja seal peal on kirjas, et tegemist on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kohtuvälise menetleja rahatrahvi otsuse nõudega, siis kuidas peaks seda käsitlema? Kas tulumaksuga maksustama ja deklareerima? Või on kajastamise (ja vajadusel deklareerimise) aluseks siiski vaja algselt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti nö trahvi-dokumenti ja ainult kohtutäituri paberist raamatupidamises ei piisa (ei sobi algdokumendiks)?

Aitäh vastuse eest!

Kodukontori ehitamise kulud

Tere. Kas aia ehitamine kodu ümber, milles asub ka kodukontor võiks olla olla osaliselt käsitletav ettevõtlusega seotud kuluna?

Mitteresidendi tulu maksustamine

Tere,

kas ma saan õigesti aru, et kui Eestis registreeritud ettevõtte ostab teenust eraisikutelt, kes elavad väljaspool eestist (nii EL kui EL välised riigid) ja töötavad ka Eesti ettevõttele väljaspool eestist (osutavad IT programmeerimise teenust ning füüsiliselt eestis koha peal ei käi), siis nende tasude pealt eestis makse kinnipidama, maksma ja deklareerima ei pea?

Teenuse osutajatega (eraisikutega) on sõlmitud teenuse osutamise lepingud, lepingud sisaldavad ka klauslit, et teenuse osutaja maksab ise maksud oma riigis.

Või kas on mingid tingimused, mil Eesti ettevõte peaks ikkagi siin tulumaksu kinni pidama ja deklareerima?

Tulumaks likvideerimisel

Tere

Ettevõte on likvideerimisel. Kohustusi ja nõudeid pole. Tuleb koostada varade jaotusplaan ning registreerimata osakapitalist järelejäänud summa maksustada ettevõtte tulumaksuga. Ettevõttel on bilansis arvel kinnisvarainvesteering. Mida võtta maksustamisel aluseks: kas bilansis olevat jääkväärtust, soetusmaksumust või tuleks tellida hoopis hindamisakt ja võtta aluseks see?

Millises TSD lahtris tuleks varade jaotamisel sellised mitterahalised väljamaksed deklareerida?

Tänades

Налогообложение дохода нерезидента - пайщика инвестиционного фонда

Облагаются ли налогом доходы, полученные пайщиком (инвестором) от инвестиционного  фонда , который зарегистрирован в Эстонии и образован на основе коммандитного товарищества (Usaldusfond) в соответствие с Законом об инвестиционных фондах,  если пайщиком фонда является:

 1. Юридическое лицо – резидент Кипра
 2.  Физическое лицо - резидент Кипра
 3.  Юридическое лицо – резидент США
 4.  Физическое лицо - резидент США

Под  доходами понимаются  выплаченные дивиденды, прибыль, в т.ч. нереализованная, доход от продажи пая.

Есть ли у резидента обязанность по декларированию свои доходов в Эстонии или он должен декларировать их в cвоей стране? 

 

 

Налогообложение дохода нерезидента - пайщика инвестиционного фонда

Облагаются ли налогом доходы, полученные пайщиком (инвестором) от инвестиционного  фонда , который зарегистрирован в Эстонии и образован на основе коммандитного товарищества (Usaldusfond) в соответствие с Законом об инвестиционных фондах,  если пайщиком фонда является:

 1. Юридическое лицо – резидент Кипра
 2.  Физическое лицо - резидент Кипра
 3.  Юридическое лицо – резидент США
 4.  Физическое лицо - резидент США

Под  доходами понимаются  выплаченные дивиденды, прибыль, в т.ч. нереализованная, доход от продажи пая.

Есть ли у резидента обязанность по декларированию свои доходов в Эстонии или он должен декларировать их в cвоей стране? 

 

 

Kadunud algdokument ja erisoodustus

Ettevõtja on kaotanud väljamaksete kohta algdokumendid (väljamaksed on tehtud ettevõtlusega tegelevatele juriidilistele isikutele mitte eraisikutele). Mille alusel peaks otsustama, kas nende väljamaksete näol on tegemist erisoodustusega või ettevõtlusega mitte seotud väljamaksega, millelt tuleb tasuda tulumaks (TMS § 51 lg 2 punkt 3) .