Nõuandekeskus

Rahvusvaheline maksustamine

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Kauba ost Saksamaalt ja teenuse osutamine EU-sse ja EU-st välja

Tere, küsimus: Eesti ettevõte osutab golfi väljakute hooldusteenust. Hooldusmaterjalid toodetakse India, sealt toimetatakse need Saksamaale lattu. Eesti ettevõte ostab Saksamaa ettevõttelt ning toimetab hooldusvahendid üle maailma. Nii EU-sse kui ka väljapoole EU-d. Eesti ettevõttel on leping Saksamaa firmaga - eelnev protsess ei puutu meisse. Kui kaup ei tule üldse Eesti siis kuidas ja kas pean seda käivet deklareerima juhul kui müük EU-sse ja kui väljapoole EU-d? Siin on veel oluline, et seda kaupa müüakse koos hooldusteenusega - siis kas peab eraldi arvel kajastama hooldusmaterjalid ja teenuse või võime kõik kajastada vaid teenusena.

Посредничество и налог с оборота

Добрый день! Наши клиент с Украины, у которого эстонская компания, хочет оказывать услуги по посредничеству при осуществлении платежей для других украинцев с компаниями в ЕС и Украине. Сейчас существует такая проблема - украинские компании не могут заплатить своим поставщикам из ЕС, а европейские компании с украиснкими собственниками не могут заплатить в Украину без сложностей. Он хочет связывать таких клиентов и помогать им рассчитываться между собой. Например, у украинской компании есть потребность купить текстиль в Италии, а у немецкой компании с украинцами владельцами есть потребность купить в Украине металл. Наш клиент выступает посредником между двумя эти компаниями, принимая деньги на свою эстонскую компанию от немецкой компании и оплачивая счет итальянцам за текстить, а украинская компания оплачивает счет другой украинской компании за металл. На наш взгляд это будет посредническая услуг, посредничество по сделке оборот которой возникает в другом государстве Сообщества и инвойс за посредничество от эстонской компании к немецкой компании будет с 0% НСО в связи с (п. 1 ч. 4 ст. 15 закона об НСО). Правильно ли мы сделали такйо вывод? Или это не будет являться посреднической услугой, а подпадёт под финансовую услугу?

Rahvusvahelised maksuspetsialistid

Tere

Eesti ettevõtjal on plaanis kaasata välistööjõudu välisriikidest. Töö toimuks kaugtööna välisriikides ning seega kohaldub välisriikide maksuseadusandlus. Kas saaksite soovitada, kust/kuidas leida usaldusväärseid maksuspetsialiste välisriikidest? 

Muutunud residentsus, vana töötasu laekumine

Isik on kolinud Eestisse ja on nüüdseks aastaid olnud Eesti maksuresident. Talle laekub tasu ca 10 aastat tagasi tehtud töö eest. Töö sai tehtud riigis, mille resident  nüüd enam ei ole. Tasu maksja on eraisik ja sellelt ei ole tulumaksu veel makstud. Kuidas ja mis riigis tuleks see laekumine nüüd maksustada?

Püsivtegevuskoht Lätis, kasumi kandmine Eestisse.

Tere

Eesti ettevõte omab püsivat tegevuskohta Lätis, Kas Lätist saab kasumit üle kanda Eestisse?

 

Mitteresident ja töövõimetus koduriigis

Tere

Eestis registreeritud ettevõtte mitteresidendist juhatuse liikmele makstakse VÕS- lepingu alusel igakuist  tasu. Juhatuse liige haigestus nüüd koduriigis ja on seal töövõimetuslehel. Kas Eestis registreeritud ettevõte võib jätkata samal ajal temale VÕS- lepingu alusel väljamaksete tegemist?

Oma aastatulud deklareerib mitteresident koduriigis, esitades Eestis temale tehtud väljamaksete kohta meie maksuametist saadud tõendi enda koduriigi maksuametile.

Aitäh!

 

 

Bulgaarias kinnisvara

Tere.  Booking soovib ettevõtte käest käibemaksunumbrit, kuna ettevõte asub Eestis ja pole käibemaksukohustlane. Bulgaarias Bookingu kaudu pakutakse kinnisvara renti.

E-residendi firma dividendide maksustamine

E-resident asutas Eestis äriühingu 2020. aastal. E-resident elab Portugalis ja on selle riigi kodanik ning maksuresident. E-residendi firma osutab igakuiselt konsultatsiooni teenusi Saksa firmale. Aasta lõpus ettevõttel on kasum 30 000 eurot. 

E-resident soovib maksta dividendid endale. Kas sel juhul Eestis tekib tulumaks? Kas e-resident peab tasuma maksud Portugalis? 

Poola tütarfirma

Tere

Eesti emaettevõttel on tütarettevõte Poolas (osalus 100%) - kus enam tegevust ei toimu. Poola tütarettevõttel on vaja tasuda riiklik maks, kuid rahalisi vahendeid ei ole. Kas laenu peab andma emaettevõte või võib laenu anda ka juhatuse liige?

Ette tänades

налогообложение гранта на обучение

Заключен договор с резидентом РФ на выплату гранта на обучение . Обучение проходит на терр.России. После прохождения обучения с резидентом РФ будет заключен трудовой договор. Каково налогообложение данной выплаты (гранта)? 

 

Kinnisasja üürile andmine EL-s

Eesti maksukohuslasest ettevõttel on Rootsis kinnisvarainvesteering, mida soovitakse välja üürida seal alaliselt elavale eraisikule. Kas saan õigesti aru, et Eestis sellist üüriteenust maksustama ja deklareerima ei pea (kinnisasjaga seotud teenused maksustatakse asukohariigis)? Kas aga peab seda maksustama ja deklareerima Rootsis?

Juriidilise teenuse osutamine EU-st väljaspool asuvale eraisikule

Eesti käibemaksukohuslasest juriidiline isik osutab juriidilist konsultatsiooni EU väljaspoole asuvatele isikutele. Nii era- kui ka juriidilistele. Kuidas toimub sellise teenuste maksustamine ja deklareerimine?

Eesti tööandja, Eesti resident, töö tegemise koht Venemaal

Eesti residendist tööandja töötaja, kes on seni olnud Eesti resident kolib Venemaale. Kuna töö iseloomust tulenevalt saab teha kaugtööd interneti vahendusel, siis tööleping Eesti tööandjaga jätkub. Ei ole teada, kui kauaks töötaja Venemaale jääb. Millised muudatused kaasnevad tööandjale selle töötaja palga  maksustamisega pärast töö tegemise koha muutumist Venamaaks? 

Läti mitteresidendi töötasu maksustamine Eestis

Tere,

Meie Eesti ettevõttesse tuli tööle alalise töölepinguga läti residentsusega kodanik. Töökoht Eesti, Eesti isikukood olemas.

Kuidas tuleb tema töötasu maksustada ning mis TSD lisal deklareerida?

Ette tänades!

Pirgit

 

Käibemaksu arvestus seoses UK-ga

Tere, 

Tellimus tehti UK kliendi poolt  novembris 2020, 50% makse sooritati novembris, materjal toote tarvis soetati novembris, arve 50% osas tehti novembris UK käibemaksukohuslasele, toode sai valmis detsembris ja pidi välja saadetama detsembris 2020. Klient lükkas tarne edasi uude aastasse. Nt. kui toode maksab 20000€ ja poole summa kohta  on tehtud EU km kohuslasele arve, kuidas edasi arvestada , kui alates 2021 on UK EU-st välja astunud ? Kas teine osa 50% arve on ekspordi km.ga ?

Lugupidamisega