Консультационный центр

Maksukorraldus

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Upwork teenuste eest arve

Tere. Eesti ettevõtte (km kohuslane), ostis Upwork Global Inc.-st (USD) teenust. Olemas on teenuse eest "Receipt" Kuidas peab seda Eestis raamatupidaja kajastama? Kas analoogselt teistele USAst ostetud teenusarvetele või on selle puhul mingeid erisusi?

MTÜ

Tere Ettevõte tasub töötajate eest jooksule registreerimise tasu, saab arve summa +km, see MTÜ on tulumaksusoodustusega ettevõte nimekirjas. Kuidas antud tehingut raamatupidamises kajastada ja mis maksud tuleks tasuda? Aitäh.

Erisoodustus

Töötaja soovib osaleda koolitusel, mis ei ole seotud tööga. Tööandja on nõus tasuma töötaja koolituse eest, kuid töötaja peab tasutud raha tagastama. Töötaja annab nõusoleku töötaja töötasu tööandja nõudega tasaarvestamiseks. Kas sel juhul tekib erisoodustus?

Hüpoteek teise ettevõtte kasuks

Tere Eestis tegutsevad ettevõtted A ja B ei kuulu kontserni, kuid on omavahel seotud (juhatuse liikmed, osanikud samad). Ettevõttel A on soetatud kinnisvarasid, mis on antud rendile kui eluruumid. Ettevõte A on andnud ettevõttele B kinnisvarad tagatiseks, st hüpoteegid on seatud ettevõtte B kasuks. Kas ettevõte A peaks väljastama arve ettevõttele B hüpoteegi seadmise teenuse eest (siirdehind)?

digiteenus Soome

Tere Kui meie ettevõte hakkab tootma uudiseid või saateid, blogi teise EL liikmesriigi kliendi jaoks, siis kas see on klassifitseeritud nagu digiteenus? Meie klient ei ole eraisik vaid on äriettevõte kes siis kasutab meie toodangut oma kohapealsetes kanalites edastamiseks. Meie ise asume füüsiliselt Eestis. Kas meie müüme edasi oma teenuseid 0 km-ga? Kust maalt tekib kohustus, või kas tekib, maksta käibemaksu ostja riiki?

Soodustingimustel vanaduspensioni iga ja töötuskindlustusmaks

Töötaja on sündinud 30.11.1962 ja osa võtnud Tsernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest. Tal on õigus 5 aastat varem vanaduspensionile. Kas ka tema novembri töötasust , mis makstakse välja detsembris ei peeta kinni töötuskindlustusmakset (1,6%)?

Käibemaks arvetel teenuse ostu puhul teisest EU-riigist, kui valmistoode transporditakse kolmandasse ettevõttesse teenuse osutaja riigis.

Tere! Eesti ettevõte A plaanib osta oma toodete jaoks Soome ettevõttest B pinnakäsitlusteenust. Tooted transporditaks pärast teenuse saamist edasi firma A emaettevõttele C (tegevuskoht Soomes). Soome firma B teeks arve osutatud teenuse eest Eesti firmale A ja firma A teeks lõplikult valmis toodete eest arve Soome emaettevõttele C. Kus sellisel juhul toimub toodete omanikuvahetus ja milliselt peab toimuma maksustamine? Milliste käibemaksumääradega arved esitatakse?

ettevõtte likvideerimine

Добрый день

Вледелец фирмы хочет предкратить деятельность и ликцидировать фирму. Продал имущество и на балансе остались только денежные средства. При ликвидации фирмы оставшие деньги переходят владельку фирмы. Облагается ли это налогами?

 

Majandustegevuse kontroll maksuametiku poolt

Maksuaudiitor on lihtkirjana edastanud ettevõttele kirja isuga: "Et veenduda Teie poolt deklareeritud andmete õigsuses, palume esitada äriühingu pangakonto(de) väljavõtted perioodi  ..."

Kas maksuaudiitor peaks täpsemalt põhjendama oma nõudmisi? Jääb mulje justkui oleks huvi lihtsalt näha ettevõtte pangaliikumisi. Kas uudishimu võiks olla põhjuseks selliste andmete nõudmiseks?

 

Kaugmüük

Tere ja Head uut aastat!

Kas vastab tõele, et 1. juulist kehtestatakse üldine kaugmüügi piirmäär 10 000 eurot. Selle piirmäärani maksustatakse tehing käibemaksuga müüja liikmesriigis ning sellest piirmäärast edasi ostja liikmesriigis või ostjate liikmesriikides. 

Käibemaksukontroll

Tere, ettevõtte on lõpetanud oma KMKR-kohuslase numbri seisuga 31.10.2020. Kas maksuametil on peale seda ka veel õigust või praktikas kas on rakendatud käibemaksuarvestuse osas kontrolli KMKR-kohuslaseks oleku lõppemist.

isiklik veoauto

Tere

Kuidas tasuda isikliku veoauto ( N2 ) kasutamise eest ametiülesannete täitmisel?

Tänan.

Maksumenetlus ja jagunemine

Tere,

ettevõte on koostanud jagunemislepingu ning peale jagunemislepingu sõlmimist notari juures, kuid enne jagunemise kannet äriregistris alustatakse maksukontrolli.

Enne maksukontrolli lõppu kantakse registrist läbi jagunemine ning ettevõte kustutakse registrist. Ettevõte majandustegevust keegi üle ei võta kuna see tegevusvaldkond lihtsalt seoses COVID-19 olukorraga ei ole enam perspektiivikas.

Mis saab maksumenetlusest?

Kas olukord on erinev kui maksuotsus on tehtud enne jagunemisekande tegemist äriregistrisse?

 

 

Maksukäitumise hinnangu alusel saadetud järelpärimine

Tere,

Tulenevalt uuest maksuhinnangutest on maksuamet saatnud kirja et TÖR andmete alusel on palk võrreldes keskmisega liiga väike:

Hetkel nähtuvate palgaandmetega on XXX jätkuvalt riskigrupis, mistõttu palume kontrollida ja vajadusel parandada andmed deklaratsioonil TSD. Samuti palume jälgida, et TÖR-i oleks kantud töötajate kohta õiged tööaja määrad, ametinimetused ja töökoha aadressid.

Parema ülevaate saamiseks XXX tegevusest 2020. aastal ja tööjõumaksude riskide maandamiseks, palume mõlema poole ressursside säästmiseks edastada meile selgitus XXX tegevuse kohta ning äriühingu pangakontode väljavõtted ja pearaamatu kassa arvestuse väljavõtted perioodi 01.09.2020-31.10.2020 kohta.

Küsimus:

1. Kas ettevõte on kohustatud esitama lisaks selgitusele palutud pangakonto ja pearaamatu andmed?

2. Mis on üldse antud menetluses ettevõtja õigused ja kohustused? Kas seda saab pidada menetluseks? Mis on tagajärjed ettevõttele kui ta ei vasta või vastab, et tänud tähelepanu juhtimise eest edaspidi vastavalt võimalusele tõstame oma töötajate palka?

 

 

loometöötoetus

Mis on loometöötoetuse maksmise alusdokumendiks? Millised maksud ja kinnipidamised kaasnevad toetuse maksjal?