Консультационный центр

Muud maksuküsimused

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

tax obligations Новое

The company has found a consultant for technological matters and has entered into a subcontracting agreement with him. The contract is valid for 6 months, and payment for the services rendered will be made monthly. The consultant resides in Japan and will provide services as an individual. Please indicate what tax obligations may arise for us, and whether we should contact the tax department in Japan? Please provide as much information as possible on this matter.

Käsunduslepinguga lähetuskulude hüvitamineНовое

Konkursis osalejatele on tehtud käsunduslepingud, kus puudub tasu. Konkursi korradaja hüvitab lepingujärgselt toitlustuse, sõidukulud, majutuskulud jne, mis konkursi toimumisajal tekivad. Kuna tegemist ei ole töötajatega, vaid ettevõtte poolt korraldatud konkursil osalejatega, siis kuidas toimub nende kulude maksustamine?

Tervisekindlustus

Mis maksud kaasnevad tööandjale, kui ta soovib oma töötajate jaoks sõlmida vabatahtliku tervisekindlustuse kindlustusseltsis?

Ettemaks konto

Tere! Eesti ehitusfirma ostab materjale ehituspoest. Tšekk on tehtud 0% käibemaksumääraga, selgitus - ettemaks kontole. Kas ehituspood võib sellise kviitungi väljastada 0% käibemaksumääraga? Lugupidamisega.

Elu- ja töökoha vaheline sõit ühistranspordiga (vahemaa 25 km)

Tere! Kas saab töötajale maksta maksuvabalt (erisoodustuseta) tööle ja koju sõitude eest ühistranspordi ehk bussipiletite kulu. Töö- ja elukoha vaheline kaugus on 25 km.

Dividendide maksustamine

Tütarettevõte maksab emaettevõttele dividende, emaettevõte omakorda sama summa maksab välja dividendidena. Kas dividendidelt tulumaks tasutakse ainult ühekorra, tütarettevõttes? Millisel TSD lisa 7 real deklareerib emaettevõte, et on saanud dividendid, millelt tm. tasutud?

SAFT tehingute maksustamine

Tere, Küsimused on ettevõtte poolt. 1) Kas SAFT-tehinguid saab Eesti juristikatsiooni kohaselt käsitleda kui investeeringuid, st ei ole maksustatavad? 2) Või peab seda käsitlema tuluallikana, kui tokenid on tegelikult välja antud ja kaubeldavad? Kas sellisel juhul on maksumääraks 20% või 22%? Tänan vastamast.

Telefoni ostu kompenseerimine

Tere! Firma lubab töötajale kompenseerida telefoni ostuks 400 eurot. Kuidas seda õigesti teha: kas 1) firma ostab telefoni oma nimele ja 400 eurot ületatava osa töötaja maksab ise kinni - kuidas see siis toimuks? või 2) töötaja ostab ise telefoni oma nimele, aga firma kompenseerib talle 400 eurot (kannamb tema kontole ostutseki aluel). kas ei teki erisoodustust? Kuidas kõige õigem oleks teha ?

Reklaamimaks

Kas Tallinnas sõidujagamise teenusepakkuja autole (koostöö raames) enda ürituse reklaami trükkimisega kaasneb reklaamimaks?

intress

1.Kui pank maksab ettevõtte kontole saldo jäägilt intresse- kas siis sellelt intressilt arvestan tulumaksu ja deklareesin siis järgneva kuu TSD-l. 2. Kui ettevõte annab teisele ettevõttele laenu ja on kohustatud tasuma intresse, siis kas laenuandja kes saab intresse maksustab need tulumaksuga ja deklareerib need järgneval kuul TSD-l? Intresside tasujal ei teki siin mingit deklaratsiooni täitmist ega tulumaksuga maksustamist?

Omakapitali suurendamine omaniku laenu arvelt, mitterahalise sissemaksena

Tegemist on grupiga, emaettevõte ja 2 tütart. Tütar1 annab emale laenu ja ema laenab selle edasi Tütar2-le. Tütar2-s on suur lenukohustis ja negatiivne omakapital. Soov on omaniku laen muuta omakapitali sissemakseks. Saan aru, et on 4 võimalust: 1) omaniku laenu konverteerimine suures osas ülekursi alla ja väikses osas (1€) osakapitali alla; 2) vabatahtlik reserv; 3) nõudest loobumine; 4) allutatud laen. Nõudest loobumisega tekib tulumaksukohustus ja puudub ka võimalus omanike laen maksuvabalt tagasi saada. Allutatud laenu korral teenindatakse omanike laen alati viimasena. Seega, 2 esimest varianti tunduvad kõige mõistlikumad. Kui suurendada tütres omakapitali ülekursi või vabatahtliku reservi läbi, kas ema vaates on tegemist nõudest loobumisega, mida tõlgendatakse kingitusena ja vajalik on tasuda tulumaks? Millised kanded tuleb teha ema bilansis-kasumiaruandes? Milline on antud juhul parim variant omakapitali suurendamiseks tütar2-s? Kas valikusse jääb ainult allutatud laen? Kui omanike otsus on tehtud pärast 31.12, kas saab juba 31.12 seisuga omakapitali muudatust kajastada, kuna on oluline bilansipäevajärgne sündmus?

Seotud ettevõtete vaheline laen

Tere! Kas ja mida peab silmas pidama kui seotud ettevõtted annavad üksteisele laenu turutingimustel? Kas neid peab kuidagi eraldi deklareerima?

Intressita laenu andmine

Üks firma annab teisele firmale ilma intressita laenu . Kas see sisaldab maksuriski ja kas seda saab pidada ettevõtlusega seotud väljamakseks?

Juhatuse liikme tööleping vs juhatuseliikme leping

Tere AS x Ettevõtte juhtiv töötaja on ka juhatuse liige. Nagu aru saan, siis peaks tal olema ainult juhatuse liikme leping, kus saab lisada ka nn ametikohustused. Minu küsimus pigem selles, et ettevõtte töötaja on varem olnud töölepinguga ja nüüd ka lisaks selle juhatuse liige. Kui tal oli ainult tööleping, siis maksud ja muu selge vastavalt TL ja ka töötuskindlustus makse ja hüved TL lõppemise korra. Kui nüüd aga ainult juhatuse liikme leping, kas siis saab edasi maksta ka töötuskindlustus hüvitist, et hüved lepingu ootamatu lõppemise korral oleksid kaitstud? Kas tuleks kahte lepingut rakendada antud töötajale, kuigi tööülesanded on ettevõtte juhtimisega seotud.

Ebatõenäoliselt laekumata arved

Kui eraisikud on jäänud kommunaalide eest võlgu ja ei ole nendega enam kontakti pikkaaega. Kuidas tuleks need arved maha kanda ja kas nendega kaasnevad ka maksud? Osad võlad 2020, mõni võlg vanemgi ja ka poole aasta tagused võlad 1. Kas teha kreeditarved? VÕI 2. Kanda ebatõenäolisteks ja lähevad kulusse. (Lisanduvad mingid maksud siin?) 3. Kas lasta teha siis firmajuhatusel mingi õiend selle kohta või peab olema muu dokument?