Консультационный центр

Rahvusvaheline maksustamine

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Eksport algusega LeedusНовое

Tere, meie ettevõte saadab Eesti aktsiisilaost kaupa Leedu aktsiisilattu, selleks et kaup liiguks edasi ostjale Venemaale. Leedu deklarant vormistab ekspordi deklaratsiooni Venemaale, eksportijaks oleme deklaratsioonil märgitud meie. Arvel me kirjutame kauba ostjaks Venemaa kauba lõppsaajat ja kauba saajks Leedu aktsiisilao pidajat-deklaranti nende LT KMKR-iga. Deklareerime selliseid tehinguid kui EL müüki ja VD-s ostjaks näitame seda Leedu aktsiisilao pidajat. Kas me toimime õieti ning kas me ei peaks Leedus käibemaksukohustuslasena registreerima ja milline karistus võib olla selle eest, kui me pidime Leedus KMKR saama ja midagi seal deklareerima ning pole seda teinud?

teenuse ostmine eraisikult, kelle püsivtegevuskoht on Inglismaa

Tere Eesti äriühing soovib osta teenust Eesti kodanikult (füüsiline isik), kelle püsiv tegevuskoht on Londonis. Äriühing kannab makse ka Londoni panga kontole. Kas on vaja sõlmida füüsilise isikuga mingisugune teenuse ostutamise leping ja kuidas maksustada väljamakset?

Kauba soetamine Ühendkuningriigist

Eesti käibemaksukohustuslasest äriühing soetas Suurbritanniast kauba. Tollis maksti ära nii käibemaks kui tulumaks. Tarnijalt saime arve, kuhu nad on lisanud GB käibemaksu maksumääraga 20%. Kas see on korrektne või peaksime tarnijalt käibemaksuta arve küsima?

Eesti Ettevõtte pangakonto teises EU pangas

Tere, kas on mingit piirangut (maksud, nõuded, aruandlus) selleks, et Eestis asuv osaühing (100% osanik asub FR) avab pangakonto mujal Eestist väljaspool? Näiteks, avada pangakonko Marseillis, Prantsusmaa pangas? Millised ohud sellega kaasnevad? Tänan!

Teenuse ost mitteresidentist füüsiliselt isikult

Kuidas maksustatakse tehinguid mitteresidendist füüsilise isikuga, kellel puudub Eesti isikukood ja teenuse osutamine toimub Indoneesias (projekteerimisteenus)?

Eesti ettevõtete käibemaks Soomes

Meie Eesti ettevõte osutab teenust nii Eestis kui Soomes - Soomes on tegevuseks seadmete paigaldus uutele laevadele. Meie esitame Soome tellijale arveid 0% käibemaksuga vastavalt EL direktiivile. Soomes on meil püsiv tegevuskoht, aga käibemaksukohustuslased me seal ei ole. Nüüd osutab sealsamas laeval meile teenust Soomes tegutsev Eesti ettevõte, kes tahab meile esitada arved Soome 24% käibemaksuga, samas meie ei saa seda käibemaksu ju kusagilt tagasi küsida. Kas pole mingit võimalust ka seal rakendada pöördmaksustamist või 0% käibemaksu või on veel mingi kolmas võimalus?

Teenuse ost Šveitsist

Ostame teenust Šveitsi äriühingult, kes on ka Šveitsi käibemaksukohustuslane. Teenuse sisuks on imporditud kauba transport USAst Eestisse, terminali käitlemisteenus jms, mis on vajalik, et kaup jõuaks meieni. Ettevõte esitab teenuse eest arve Šveitsi käibemaksukohustuslase numbri alt, millel käibemaksu ei lisandu. Arvel on viide “VAT EXEMPT / ART 23 § 2 SUB 7 OF SWISS FEDERAL VAT LAW, 12.06.2009.” Lugesin KPMG kommentaare Šveitsi KM seaduse kohta: Art. 23 Supplies exempt from the tax 2 Exempt from the tax are: 7. transport services and ancillary logistic activities, such as loading, unloading, transshipment, clearing or temporary warehousing: a. in respect of which the place of supply according to Article 8 Paragraph 1 is in Switzerland, but the service itself is performed exclusively abroad, or b. which are performed in connection with goods that are under customs control; https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ch/pdf/swiss-vat-law.pdf Kas on korrektne, et Eesti KMD-l antud teenuse arvet ei deklareerita?

Teenuse ost mitteresidendilt

Tere Soome eraisik osutab Eesti MTÜ-le Eestis ühekordselt koolitusteenust. Kuidas toimub selle tehingu maksustamine Eestis, millised kohustused on väljamakse tegijal?

Kaugtöö Serbias

Saime teada, et üldiselt, kui füüsiline isik teeb tööd Serbia territooriumil välismaise üksuse heaks, on ta kohustatud teatama välismaalt saadud tulust, esitades enesehindamise teel maksudeklaratsiooni, ning maksma sellega seotud makse ja sotsiaalkindlustusmakseid Serbia maksuhaldurile, st kõik kohustused on füüsilisel isikul ja välismaisele üksusele (antud juhul tööandjale) ei ole Serbias mingeid nõuete täitmise nõudeid. Kas Eestis registreeritud tööandjal on tulumaksu mittekinnipidamiseks vaja Serbia maksuhalduri tõendit, et väljamakse saaja on selle tulu osas Serbias maksukohstuslane?

Teenustasu maksustamine

Tere Ettevõte pakub nutikaid uste lukustussüsteeme. Klient saab lukusüsteemi, mida hakkab kasutama näiteks lühiajalist majutusteenust pakkudes. Selleks, et ust avada, peab omakorda meie kliendi klient makse tegema meie ettevõttele. Meie ettevõte kannab laekunud raha kliendile, pidades kinni täiendava teenustasu arve (näiteks mingi % laekunu tasust). Teenustasu ei ole oma olemuselt luku renditasu. Küsimused: 1) Kui meie klient (lukusüsteemi kasutaja) on EL-i juriidiline isik, kellel on olemas kehtiv käibemaksunumber, kas meie teenustasu on 0% maksustatav? 2) Kui meie kliendiks on EL-i juriisiline isik, kellel ei ole kehitavat käibemaksunumbrit, kas meie teenustasu on 20% Eestis maksustatav teenus? 3) Kui meie kliendiks on EL- füüsiline isik, kas teenustasu puhul on tegemist OSS deklaratsioonil deklareeritava käibega (eeldusel, et 10 000 eur piirmäär on täidetud)? Kas asukohariigi määramisel on esmatähtsaks lukusüsteemi enda asukoht, millega see teenustasu seotud on? 4) Kui meie kliendiks on EL-i väline füüsiline isik, kas meie teenustasu on 0% käive?

kaugtöö Serbias

Eestis registreeritud ettevõtte sõlmib mittersidendist kodanikuga kaugtöölepingu, milles töökohaks on märgitud Serbia. Kuidas toimub antud juhul töötaja registreerimine ja maksude tasumine?

TSD-l Rootsi residendi tulumaks

Rootsi kodanik, Eesti ettevõtte omanik ja seni siin resident, kolib Rootsi tagasi. Saab juhatuse liikme tasu. Millisel hetkel muutub TSD-l deklareerimine (siiani on olnud Eesti resident) ja milline lisa tuleb täita?

maksukohustus Soome

Tere Eesti ettevõttel on e-kauplus kus ta müüb kogu oma kauba Soome jaekliendile. Hetkel oleme Soome maksud tasunud läbi Eesti maksuhalduri OSS deklaratsiooni alusel. Kui meil läheb käive nüüd üle 10 000 euro, kas siis oleme kohustatud ennast registreerima Soome maksukohustuslaseks? Teine küsimus- kui me soovime oma logistika korraldada läbi Läti, sest Lätis asuvad suured logistikakeskused kust saab teha drop shippingut? Mis sellega kaasneb?

сделка продажи товара ,не заходящего на территорию Эстонии

Эстонская фирма Х (VAT есть) покупает у эстонской фирмы Y (VAT есть) деталь для установки на судах . СЧет выставляется с 0 ставкой . Товар находится в Латвии (у продавца там есть филиал) . Эстонская фирма X продает товар в Польшу (VAT есть)товар идет в Польшу из Латвии . КАК ДЕКЛАРИРОВАТЬ ЭСТОНСКОЙ ФИРМЕ Х ? И КАКИЕ НАЛОГИ ПРИ ЭТОЙ СДЕЛКЕ ВОЗНИКАЮТ ?

сделка купли-продажи товара,не заходящего на территорию Эстонии

1.Эстонская налогообязанная фирма покупает товар в Латвии (VAT есть) Продает товар Сербии ,но товар доставляется в Литву . Товар на территорию Эстонии не заходит . Как эта сделка декларируется в Эстонской фирме ? CMR имеется . Товар предназначен для ремонта судов . Эстонская фирма указывает на счетах продажи ссылку на артикль 146,148 Поставщик из Латвии указывает ссылку на счетах на артикль 138 (1)