Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.3.11. Reisija tolliformaalsused

Reisija on liiduvälisest riigist Eestisse või Eestist liiduvälisesse riiki liikuv füüsiline isik, sõltumata reisi eesmärgist. Reisijatega seonduvaid tolliformaalsusi reguleerivad Euroopa Liidu (EL) tolli­seadustik, EL-i tolliseadustiku rakendusaktid, Eesti tolliseadus ning muud õigusaktid.

Kõik Euroopa Liitu sisenevad ja Euroopa Liidust väljuvad reisijad, kellel on kaasas sularaha 10 000 või enam eurot, peavad selle deklareerima tollis. Samuti tuleb deklareerida samas väärtuses...