Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.3.1. Tollimaks ja tollitariifistik

Tollimaks on Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud riiklik maks, mis tuleb tasuda kauba importimisel kolmandatest riikidest Euroopa Liitu (imporditollimaks) või eksportimisel Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse (eksporditollimaks). Euroopa Liidus puuduvad liikmesriikide vahel impordi- ja eksporditollimaksud ning kõik samaväärse toimega maksud. Kauba import võib lisaks tollimaksule olla maksustatud aktsiisi ja käibemaksuga. Kolmandatesse riikidesse toimetata...