Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.1.7.2. Käibemaksu tagastamine mitteresidentidele

Käibemaksu tagastamist välisriigi isikutele, kes ei ole Eestis registreeritud käibemaksukohustuslasteks reguleerib käibemaksuseaduse (KMS) § 35.

Välisriigi isikutele käibemaksu tagastamise põhimõtted tuginevad kogu EL-is samadele direktiividele, seepärast on need kõikides liikmesriikides suhteliselt sarnased. Käibemaksu tagastamist teiste liikmesriikide isikutele reguleerib EL-i Nõukogu ...