Logistika teabevara

6. Transport

Transport on tarneahela tähtis komponent, mille üles­an­ne on materjalide ja kaupade toimetamine ahela ühest lülist teiseni. Laovarud hoitakse minimaalsel ta­semel, see­tõttu on vastutus transpordisüsteemi toi­mimise ees äär­miselt suur. V­a­ja­dus veoteenuste järele sõltub firma äristrateegiast. See võib olla soov ve­dada kaup punktist A punkti B võimalikult odavalt või­ toimetada kaup kohale õigel ajal.

Transport on osa terviklikust veosüsteemist. ...