Nõuandekeskus

Sotsiaalmaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Kõrgepalgaline pensionär ja sotsiaalmaks

Töötavale pensionäri pealt ei pea tööandja minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma.  Kas see kehtib ka töötava pensionäri osas, kelle töötasu on nt 4000 eur bruto?  

 

Töötav pensionär saab töötasu 4000 eur/buto.   

 

Tööandja ei pea minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustust täitma, kui:

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог ?Уже в августе надо платить социальный налог ,или только в сентябре?

Социальный налог

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, если работнику не нужна больничная касса всеравно работодатель обязан платить социальный налог?

Или если у работника два места работы ,кто из работодателей должен платить социальный налог?

Социальный налог

Здравствуйте!

Скажите ,пожалуйста, если работник оформился 30 июля надо в августе за 30,31 июля платить за работника социальный налог?

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог, чтобы больничная касса непрерывно функционировала?

Социальный налог

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Когда надо платить социальный налог, чтобы больничная касса непрерывно функционировала?

Социальный налог

Добрый день.

Скажите, пожалуйста, работник оформлен 30 июля, надо в августе за него платить социальный налог за июль ?

Социальный налог.Haigekassa.

Добрый день .
Спасибо Вам за Ваши ответы.

Скажите, пожалуйста ,работник уволился 31 мая ,и заново оформился 30 июля. Действие haigekassa не прерывная ,или некоторое время не будет  акцептирована?

 

Osaline tööaeg ja sotsiaalmaks

Töötaja töötab osalise koormusega (50%). Kas selle töötaja töötasult tuleb arvestada sotsiaalmaks reaalselt välja makstud tasult või arvestada sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevat kuumäära? 

Sotsiaalmaks üleviimisel kergemale tööle

Arst on rasedale väljastanud otsuse kergemale tööle üleviimiseks. Tööandja saab töötajale tööd pakkuda, kuid mitte iga päeva, vaid mõned vahetused kalendrikuus. Töötasu suurus võib kujuneda väiksemaks kui 540 eur. Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100 %. Kuidas ja kui palju tuleb sel juhul maksta töötaja sotsiaalmaksu? Kas tegemist on erandiga? Kas tööandjal on kohustatud maksta min sots. maksu 178,20 eur või tegelikult välja teenitud brutopalga järgi?

Sotsmin. tudengi palgata puhkuse korral

Tere

Kui töötaja on tudeng, siis ei kehti talle igakuine minimaalne sotsmaksu kohustus. Kas st, et tudengi palgata puhkuse korral ei tule sotsmini deklareerida? Ja kui palgata puhkus kestab nt terve kuu, siis selle kuu kohta TSD-l midagi deklareerima ei peagi?

Ette tänades

Sotsmaks, kui palga väljamakse viibib

Tere

Töötaja asus tööle oktoobri lõpus. Novembrikuu jooksul töötasu ülekannet ei toimunud ja oktoobrikuu palk makstakse välja detsembris (koos novembri palgaga).

Kas ja kuidas peaks antud juhul deklareerima oktoobrikuu min. sotsmaksu? Kas õige oleks nii:
- Leida okt eest kohustuslik sotsmin määr ja deklareerida selle alusel sotsmin. TSD-l juba ära.
- Hiljem detsembri TSD-l vähendada sotsmaksu alusmäära juba varasemalt deklareeritud summa võrra (kasutades selleks TSD lahtrit 1080 KuuM vähendus)?

Kui jah, siis millise kuu TSD-l tuleks deklareerida sotsmin. okt eest - kas oktoobri või novembri TSD-l? (esimene töötasu väljamakse on siis alles detsembris)

Tänades

Osalise töövõimega töötaja sotsiaalmaks

Tere

Saime teada et üks meie töötaja on osalise töövõimega isik. Tema töötab meil juba 2 aastat ja kogu selle perioodi jooksul deklareerisime ja tasusime tema eest sots.maksu miniimum ( see aasta 165 euro ) kuigi tema töötasu oli 300 euro. Nüüd teeme avalduse Töötukassale ja sellest päevast tekkib Töötukassal kohustus tasuda tema eest sots.maksu. Kas ei ole võimalust muuta TSDdeklar. et seal oleks ikka 99 euro ( 33% tegelikult väljamakstud summast ) et poleks kohustust tasuda tema eest 165 euro või seda teha ei saa ?

 

Tõend A1

Tere!
Eestis tegutseva ettevõtte nõukogu liige (välismaalane) saab kord kvartalis tasu nõukogu töö eest.
Nõukogu liige on esitanud tõendi A1, et tasub sotsiaalmaksu teises EU riigis.
Millised maksud ma pean brutosummast kinni pidama (tulumaks?) ja sotsiaalmaksu ei arvesta? Millisele deklaratsioonile see töötaja kantakse? Kas ma pean selle tõendi A1 esitama MTA-le?

Sotsiaalmaksu arvutamine töötajalt, kes on olnud 6 kuud töötu

Töötaja oli enne tööle asumist rohkem kui 6 kuud töötu ning töötukassas arvel st sai töötukassast toetust. Ettevõte sõlmis töötukassaga palgatoetuse lepingu. Küsimus, et kas tööandja võib siis sotsiaalmaksu töötasult maksta miinimumi ulatuses vähem - TSD-l kajastatakse vähendusena? Või kehtib siin, et juhul kui bruto töötasu on väiksem miinimumist siis makstakse sotsiaalmaksu vaid makstud summadelt? Oluline on, et töötajal oleks kehtiv ravikindlustus.

SM seadus § 2 lg 4 p 5: kuni 12 kuu jooksul tööle asumisest töötaja või ametniku puhul, kes 12 kuu jooksul enne tööle asumist on olnud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 6 alusel töötuna arvel vähemalt kuus kuud;