Nõuandekeskus

Käibemaks

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Валюта инвойса на продажу

Есть ли обязанность для эстонской окмпании выставлять инвойс на продажу в евро? Возможно ли в инвойсе на продажу выставить сумму в криптовалюте? а в долларах?

Arve UK-sse, kaup Rootsi

Tere, Kuidas toimub KMD-l kajastamine ning kas ja millised on tolliprotseduurid, kui kaup liigub Eestist Rootsi, aga arve kauba eest läheb UK ettevõttele (maksukohuslane)? Tänan!

LHV Maijooks

Osaleme kollektiivselt Maijooksul- esitatud arve on käibemaksuline. Kas osalustasult võib arvestada käibemaksu?

Комиссионное вознаграждение

Компания оказывает посреднические услуги по покупке, обмену криптовалют, хранению эл. кошельков. Пользователями услуг являются физ и юр.лица как резиденты, так и не резиденты. Является ли комиссия взимаемая за оказание данных услуг объектом НСО?

Affiliate teenuste ost ja käibe deklareerimise periood

Eesti piiratud maksukohustuslane ostab välisriigi partneritelt regulaarselt nn turunduse affiliate teenuseid (rakendub nn reverse charge). Tegemist on pidevate kestvuslepingutega (kehtivusega üle aasta), st kui affiliate turunduspartneri kaudu leitud kliendid on toonud kalendrikuus ettevõttele piisavalt tulu, siis neil tekib õigus saada selle eest teenustasu. Eesti ettevõttel tekib nende teenuste saamisel Eestis käibemaksu tasumise kohustus ja kuna on tegemist piiratud maksukohustusega, siis ta sisendkäibemaksu tagasi ei saa. Soovin täpsustada, mis kuus oleks õige sellised teenuste ostud käibedeklaratsioonil deklareerida. Teenuse tingimustes on kokku lepitud, et teenustasu arvestus toimub igakuiselt, aga Eesti piiratud maksukohustuslasel tekib kohustus teenuse eest tasuda üksnes siis, kui affiliate partner arve väljastab. Partnereid on palju ja Eesti maksukohustuslasele ei ole alati ette teada, millal täpselt ja mis perioodi eest partnerid arve esitada otsustavad. Võib ka tihti ette tulla, et näiteks arve veebruari teenuste eest esitatakse alles pärast 20ndat kuupäeva. Tuleb ka ette, et osad partnerid jätavadki mõne perioodi eest arve esitamata. Mis kuus peaks Eesti maksukohustuslane sellised teenused käibedeklaratsioonil kajastama? Kas õige oleks kajastada neid teenuseid  jooksvalt iga kalendrikuu käibedeklaratsioonil teenuse toimumise perioodi järgi (isegi kui arvet ei ole veel partnerilt saadud ega tasumist toimunud)? Mida teha juhul, kui nt veebruari käibedeklaratsiooni tähtaeg on möödas, aga partner alles pärast seda esitab arve veebruari teenuste eest?

Käibemaks Soomes alltöövõtu puhul

Tere,

üks Eesti ettevõte on Soomes ehitatava objekti peatöövõtja, teine Eesti ettevõtja teeb alltöövõtu. Mõlemal ainult Eesti KMKR. Töö kestab 6 kuud. Kas alltöövõtja esitab arveid peatöövõtjale Eesti 0 % Km-ga või peab Soomes käibemaksukohustuslasena registreerima ja maksustama tehinguid Soome käibemaksumääraga? 

Loodan, et püsiv tegevuskoht Soomes ei tekki, kuna teenus ei ületa 6 kuud. 

KM kui teenust osutatakse teises EL riigis

Tere! Ettevõte A ja B esitavad meile arve tööjõu rendi (ning osaliselt vajalike materjalide) eest. Tegevus Poolas, ehitus laeval. Ühel arvel on km 0% ja teisel 20%. Ma ei saanud seadusest päris täpselt aru - kumb õige on?

Küsimus sõiduauto kindlustusjuhtumi käibemaksu tagasiarvestuse kohta

Sõiduauto kindlustusjuhtumi korral remonditakse / taastatakse sõiduauto seisukord, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Remondifirma esitab meile esmalt remondikulu arve + käibemaks 20%. Kulu hüvitab meile hiljem kindlustusfirma.

Küsimus – kas me võime küsida käibemaksu 100% tagasi, kuna tegemist on sõiduauto seisukorra taastamisega enne kindlustusjuhtumit, sõltumata sellest et sõiduauto jooksvate kulude käibemaksu proportsioon on 50%?

50% käibemaksu hüvitab ka kindlustusfirma, kuid küsimus on, et juhul, kui meil on õigus küsida 100% käibemaksu tagasi, siis me ei küsiks kompensatsiooni ka 50% käibemaksule vaid ainult kuludele.  

декларирование товара в строе 7 KMD

Здравствуйте.

Нужно ли декларировать товар в сторке 7 KMD,  если он приобретен в третьей стране и  приходит к конечному покупателю в Эстонии (уплачиваются таможенные пошлины и KM с импорта).

 

Pankrotti läinud ettevõttele esitatud arve krediteerimine 2022. a

Ettevõttele väljastati arve teenuse eest 27.01.2021. a summas 28 750 € + k/m 5750 €, kokku 34 500 €. Arve on kajastatud 01.2021 KMD-l ja käibemaks tasuti maksuametile 22.02.2021.

Arve tasumise tähtaeg oli 10.02.2021. a, kuid arve eest ei tasutud.

Arve saanud ettevõtte pankrot kuulutati Tartu Maakohtus välja 27.05.2021, avaldus nõude lisamiseks pankrotistunud ettevõtte nõuete hulka on pankrotihaldurile saadetud 04.06.2021. a.

Kuna arve väljastaja on frantsiisi alusel tegutsev ettevõte, tasub ta käibe pealt frantsiisitasu. Frantsiis on tasutud ka kõnesoleva arve pealt.

Mis järjekorras ja mis ajal tuleks teha toimingud arve krediteerimiseks, et saada tagasi arvelt tasutud käibemaks?

Teenusearvega on seotud veel kaks ettevõtet, kes osalesid teenuse osutamisel ja esitasid koondarve esitajale omakorda arved oma töö eest jaanuaris 2021. Kuna arvete eest tasumine on vastavalt lepingule laekumise-põhine, ei ole ka need kaks ettevõtet oma tasu kätte saanud.

Ühe ettevõtte arve suurus oli 9583,33 + k/m 1916,67, kokku 11 500 € ja teisel 4791,67 + k/m 958,33, kokku 5750 € (maksetähtajad vastavalt 05.02.2021 ja 07.02.2021).

Millal peaksid need kaks ettevõtet tegema kreeditarved oma arvetele, et saada tagasi maksuametile makstud käibemaks?

Arve käibemaks

Mul on ostuarve 01/01/22 kuupäevaga, milles kajastub auto rendimakse jaanuari eest ja kütuse kulud detsember 2021 eest, millises kuus on õige see arve deklareerida?

Trahvid ja km

Tere 

Ettevõtte peab esitava oma Töövõtjale trahviarve vastavalt Töövõtulepingule  viivitatud tööde eest. Kas arve väljastatakse vastavalt KMs par.2 3 p3 koos käibemaksuga?

 

Lugupidamisega

Teenus välisriigi isikult ja käibemaks

Eesti piiratud käibemaksukohustuslane ostab teenust välisriigi eraisikult, kes ei ole registreeritud oma riigis ettevõtjana. Kas käibemaksuseaduse mõistes tuleks seda siiski lugeda ettevõtluseks ja arvestada Eestist saadud teenuselt käibemaksu?

Käebemaks

Здравствуйте !

Налогообязанная по НСО фирма приобрела в 2019г. основное средство(погрузчик).

На сегоднящний день, у данного юридического лица 1 образовался долг перед другим юридическим лицом 2.  Руководит обеими фирмами один и тот же член правления. !

Существует ли законный способ перевода данного основного средства из фирмы 1 в фирму 2 без уплаты налога с оборота ?    

Kulude hüvitamine?!

Tere!

Eesti käibemaksukohustuslane rendib Eestis laopinda (seoses komponentide tarneraskustega on tekkinud palju pooleliolevaid tooteid ja tehases pole enam ruumi neid hoiustada). Sisendakäibemaks arvatakse maha. Klient, kelle tooteid rendipinnal hoiustatakse, tahab nüüd kõik rendipinnaga seonduvad kulud katta. Klient on Soome käibemaksukohustuslane.

Küsimused - kuidas oleks õige käibemaksu seisukohast lähtuvalt esitada kliendile arve? Kuidas deklareeritakse see KMD-l? Mis saab mahaarvatud sisendkäibemaksust?