Nõuandekeskus

Käibemaks

Korteri ost osaühinguleUus

Kas sissendkäibemaksu võib tagasi küsida kui ostetakse uus korter osaühingule büroopinnaks?

Uue kinnisvara osaline käibemaksu tagastamine Uus

Tere Selline küsimus, et kui firma ostis septembris 2020 uue korteri majutusteenuse osutamiseseks ja sai sisendkäibemaksu tagasi. Korter müüdi augustis 2022. Sisendkäibemaksu korrigeerimise perood on 10 aastat. Kui mitme aasta eest tuleb osaline käibemaks antud näite puhul tagastada? Lugupidamisega Helena

Koolitusteenus interneti kauduUus

Tere Eestis registreeritud OÜ osutab keeleõppe teenust interneti, näiteks videokõne kaudu. Klientideks on nii eraisikud kui ka ettevõtted üle maailma. Õpetajad on samuti eraisikud, kes ei asu Eestis ja ei ole Eesti residendid. Küsimused: Kas käibemaksustamine toimub nö põhireegli alusel? Kuidas maksustatakse teenust käibemaksuga kui kliendiks on erisik (asub EL või väljaspool)? Kuidas maksustatakse teenust käibemaksuga kui kliendiks on ELis asuv firma, EList väljaspool asuv firma?

Teisest EU liikmesriigist saabunud kaubanäidise maksustamineUus

Ettevõte otsib oma tootmissisendiks vajaliku materjali hankimiseks uut tarnijat. Uus tarnija on teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ning väljastas arve kaubanäidise kohta. Arve kogusumma on sümboolselt 1,00 EUR. Tegelik kauba maksumus on suurem. Kas ja kuidas peab kauba saaja kaubanäidist maksustama?

kustutaud ettevõtte nõuete lootusetuks kandmisel käibemaksUus

Tere Kui ettevõte on kustatud või eraisik surnud ning nõue kantakse lootusetuks - kas sellisel juhul võib nõude lootusetuks kandmisel müügikäibemaksu tagasi küsida?

Läti käibemaks lisatud arveleUus

Tere Kas on õige, et Läti käibemaksukohustuslane esitab Eesti käibemaksukohustuslasele koolitusteenuse (koolitus toimub Lätis) eest arve Läti käibemaksuga? Kas ei saaks rakendada revese charge'i ja esitada arve 0%-ga?

Viited arvetele müügil EU-sseUus

Vanasti pidid olema erinevad viited arvel, kui müüdi kaupa või teenust EU riigi käibemaksukohuslasele. Nüüd kui ma vaatan saabuvaid arveid EU-st, siis enamusel on peal tekst Reverge charge või Article 138 (1) of EU VAT Directive (2006/112/EC) jne. Eraldi ei märgita enam, kas on kaup või teenus. Kas meie Käibemaksuseadus nõuab jätkuvalt erinevaid viideid kauba ja teenuse müügil?

Käibemaks lootusetult võlaltUus

Klient on maksejõuetu ja tal puuduvad varad. Meile on ta arved tasumata jätnud alates jaanuarist 2022. Erinevate arvete tähtaeg ongi jaanuar kuni aprill 2022. Kas ma võin nad kõik korraga lootusetuks kanda ja käibemaksu tagasiarvestuse teha? Või vastavalt seadusele jaanuari 2022 tähtajaga arved jaanuaris 2023, veebruari 2022 makseajaga arved veebruaris 2023 jne.

Jaekaubanduses tekkiv ümardusvahe käibes

Tere. Jaekaubanduses koosneb käive väga väikestest summadest ning deklareerimisel tekib erinevus, kuidas oleks õige lahendada? Kui tehingud kõik kokku liita, siis netosumma*20% ei tule sama summa, mis tehingute pealt kokku liidetud käibemaks - kuna igal tehingul on km ise juba ümardatud 2 kohta peale koma, siis suurte mahtude juures need ümardused kumuleeruvad (näiteks kaks tehingut 0,045 +0,045 = ümardatult 0,05+0,05=0,10 - ehk sellisel juhul juba kahe tehingu pealt on 0,01 erinevus). Kas käibedeklaratsioonis peaks muutma käibe summat, et käibemaks vastaks esitatud kviitungitele või peaks deklaratsioonis võtma aluseks netosumma ning arvestuslik käibemaks deklaratsioonis ei lähe kokku tehingute lõikes liidetud käibemaksudega - s.t. sisuliselt küsimus, et kumba summat võib (peaks) ümardada - mahud on väga suured ja tekkivad vahed ei ole sentides vaid pigem tuhandetes eurodes (et käibemaks vastaks algdokumentidele peaks käivet suurendama 2-5 tuh)

Ruumide rent ja käibemaks

Tere Kui renditakse äriruume EL liikmesriigi käibemaksukohustuslasele, kas võib arve teha 0% või tuleb arvele ikkagi lisada 20% käibemaksu.

Käibemaks ja agenditasu

Добрый день Прошу уточнить применение Закона о НСО в следующей ситуации. Наша фирма, налогообязанная по НСО, занимается агентированием международных судов, заходящих в порты Таллинна. По итогам работы мы выставляем судовладельцу сводный дисбурсментский счет, в котором указываем свое агентское вознаграждение. Как и все услуги в счете агентское вознаграждение со ставкой НСО 0%. Но есть нюанс. Мы пользуемся услугой субагента - другой эстонской налогообязанной фирмы. С какой ставкой НСО эта фирма должна выставить нам счет? До 1 июля она выставляла нам счет со ставкой 0%, а сейчас со ставкой 20%. Правомерно ли это?

Elamumaa müük

Tere! Kuna KMS sõnastus jääb veidi segaseks, siis soovin täpsustada elamumaa müügi maksustamist käibemaksuga. Nimelt on firma omandis 100% elamumaa, millel asub ka hoone. Kas antud maa ja hoone müük on maksuvaba? Ette tänades

inkassoteenuse käibemaks

Ettevõte A sõlmis oma võlglastelt võlgade sissenõudmiseks inkassoettevõttega B käsunduslepingu. Lepingus on ettevõttele B (tema poolt kantud sissenõudmiskulude hüvitamiseks) ette nähtud kindel % võlgnikult laekunud summadelt. Kas antud summa (kindel % võlgnikult laekunud summast) kuulub käibemaksuga maksustamisele? Juhul kui see nii on, siis mida peab ettevõte A tegema: 1) Kui ettevõte B enda poolt väljastatud makseteatisel käibemaksu ei arvesta? 2) Kui ettvõte B kannab ettevõtte A arveldusarvele üle võlgniku poolt B-le laekunud summa, millest on maha lahutanud lepingus toodud sissenõudmiskulude hüvitise? Makseteatist ega arvet B ettevõttele A ei väljasta.

Emaettevõte rendib tütarettevõttele eluruumi kontoripinnana.

Kas rentnik (käibemaksukohuslane) võib renditava pinna parendustelt ja remondilt sisendkäibemaksu tagasi küsida? Rendiarved on maksuvabad vastavalt § 16 lg 2 p 2

Sisendkäibemaksu mahaarvamine

Tere, Kas on võimalik sisendkäibemaksu Eesti KMD-l maha arvata Amazon Web Services arve kohaselt, millel on käibemaksukohustuslasena registreerimise number Luksenburgi oma, kuid käibemaksu määr 20% on nende endi sõnul "at the applicable rate in accordance with local legislation in each country". Või peab sellisel juhul ikkagi kasutama EU käibemaksutagastuse süsteemi? Sellisel juhul, mille alusel pannakse arvele käibemaksumäär? Tänan vastuse eest!