Töötervishoiu ja -ohutuse teabevara

8. Isikukaitsevahendite valimine, väljastamine ja kasutamine

Veronika Kaidis, töökeskkonnaspetsialist

Isikukaitsevahend tähendab inimese seljas, peas, jalas või käes kantavat või hoitavat vahendit, mis on konstrueeritud ja valmistatud inimese kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustava teguri eest. Töökeskkonnas, kus sellised ohutegurid esinevad, tuleb lähtuda põhimõttest, et isikukaitsevahendit kasutatakse alles siis, kui muul moel ei ole võimalik töötaja elu ja tervist piisavalt kaitsta ühiska...