Töötervishoiu ja -ohutuse teabevara

12. Tuleohutus

Õnnetus ei hüüa tulles, kuid vajalikke ennetusabinõusid tarvitusele võttes saab ohte alati vähendada. Peatüki eesmärk on anda juhiseid ja soovitusi, kuidas luua ja tagada ettevõtte ja seal töötavate inimeste turvalisus tuleohutuse seisukohast lähtudes. Samuti kindlustab tuleohutusnõuete täitmine ning ennetavate meetmete tarvitusele võtmine eeldused turvalise ja stabiilse keskkonna loomiseks, tegevuse arendamiseks ja kasvuks ning võimalikest õnnetustest põhjustatud tagasilöökide ärahoidmiseks....