Консультационный центр

Varud

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

KinnisvaraobjektidНовое

Tere Raamatupidajana tahaksin küsida, kas on võimalik juhatuse liikme otsuse alusel väikse ammortiseeritud kinnisvaraobjektid , näiteks, vähem kui 50000 eurot teha bilanssivälise varaks? Ette tänades

Laohind

Tere. Kas kaupade müük alla omahinna toob kaasa mingeid maksukohustusi?

Varude inventuur

Tere Ettevõtte ostis krundi ja ehitab ise peale kortermaja (müügiks). Aasta lõpu seisuga on ehitis lõpetamata (varud - lõpetamata ehitis). Aasta jooksul on ehitusega seotud kulud kajastatud jooksvalt kasumiaruandes SK1 alusel "Kaubad, toore, materjal teenused", "Muud tegevuskulud", lisaks tööliste palgakulud. Aasta lõpus on selgunud, et otseseid kulusid ehitusele on tehtud summas 200 000. Kas on õige kanne aasta lõpus: D Lõpetamata ehitised 200 000 ja K Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus? (Ja kulud jäävad kasumiaruandesse nii nagu nad on jooksvalt kulusse kantud)? Või peaks hoopiski neid kulusid vähendama?

Kauba arvele võtmine

Ostetud on kaupa Saksamaalt mida on plaanis müüa edasi Eestis. Kauba ostuarvel on kuupäev veebruar aga reaalselt jõudis kaup lattu märtsis,kuidas nüüd korrektselt sisse võtta kaup kas veebruaris või märtsis ning samuti millises kuus tuleks see kajastada käibemaksuaruandes?

Lao liikumine

Ettevõttel on mitu esindust, igal esindusel oma ladu. Aegajalt liigutatakse kaupa ühest esindusest teise,et seda müüa, kuidas peaks välja nägema korrektne laokanne sellisel juhul? nt. on pood A kes soovib kaupa poest B siis tulevad lao liikumise kanded poel A: Dt-kaup ja Kt-kaubakulu ning poel B:Dt-kaubakulu ja Kt-kaup, kuid siin tekivad mul küsimused, et miks lihtsa lao liigutamise pärast peab tekkima poel B kaubakulu ning kuidas saab kätte poodide tõesed marginaalid sellisel juhul? Kas oleks väga väär marginaali saamiseks teha sellist tehet nt kuu lõpus, kui võtta välja kõik lao liikumised(need peavad kokku andma nulli) ning poodide kaupa vaadata deebetkäivet ja kreeditkäivet ning vastavalt selle tulemusele nt. poel A tuli kuu lõpus deebetkäive 600,00 ja kreeditkäive 1000,00 siis teha arvutuse et tuleks kaubakulule lisada juurde 400,00?

Kahjumi katmine ülekursi arvelt

Tere! Ettevõtte bilansis on 2022 bilansipäeva seisuga muuhulgas järgmised read: Ülekurss 300 000 Eelmiste perioodide kasum(-kahjum) -400 000 Aruandeaasta kasum 50 000 Muud reservid puuduvad. Ettevõttel oli ka 2021 lõpu seisuga kahjum (nii eelmiste perioodide kui aruandeaasta) ning siis ta ei katnud seda ülekursi arvelt, omakapital jäi seaduses ettenähtud piiridesse. Küsimus: kas ettevõte peab 2022 aasta lõpus katma kahjumi ülekursi arvelt? Milliste kannetega see raamatupidamises vormistatakse? Ja ka see tuleb teha nii, et see kajastuks juba majandusaasta aruandes või on see alles juhatuse ettepanek ja tuleb teha peale aruande esitamist järgmises etapis RIK-is?

Varude arvelevõtt

Tere Kas esmasel arvele võtmiseks edasimüügiks soetatud varude puhul võib muude kulutuste hulka lugeda ka valuuta konventeerisel tasutud teenustasu(kasutatakse Wise kontot) või on teenustasu perioodikulu? Soetusmaksumuse kuludesse kandmisel lähtutakse individuaalmaksumuse meetodist. Tänan vastuse eest

Lõpetamata toodang ja valmistoodang bilansis

Palun tehke mulle selgeks, kuidas on õige kajastada bilansis lõpetamata toodangut ja valmistoodangut. Kasutatakse kasumiaruande skeemi 1. Loen igalt poolt,  et toodang võetakse arvele ja näidatakse bilansis omahinnas (materjali kulu+ otsene tööjõukulu+ muud otsekulud). Kuid tööjõukulud ja tootmise otsekulud on juba kajastatud kasumiaruandes eraldi ridadel. Kas on siiski õige liita need veel omakorda lõpetamata toodangule ja valmistoodangule juurde ja näidata see summa bilansis? Ja hiljem kui need bilansist välja kantakse, näidatakse uuesti kasumiaruandes, tundub, et siis on ju kulud topelt??

 

Varud

Millise raamatupidamiskandega kajastan likvideerimisaruandes varud neto müügihinnas, kui omahinnas on 180000 eurot ja neto müügihinnas 130000 eurot?

Tänan

Kuld

Kas soetatud kuldplaat on varu või finantsinvesteering?

Kas seda tuleb bilansipäeva seisuga ka ümber hinnata ja kui, siis mis hind tuleb võtta aluseks.

Valmistoodangu väärtus bilansis

Tere

Kas valmistoodangut võib bilansis kajastada realiseerimismaksumuses, kui tegemist on individuaalsete tellimustega ja müügi hetkel ei lisata toodete väärtusele täiendavat marginaali?

Lugupidamisega

Valmis ehitised ja varud

Aastalõpu seisuga on valmis ridaelamud, ehtiuskulud bilansis varudes. Kas aasta lõpu seisuga võiks üles võtta ka eeldatava tulu? Kuidas on seda kõige õigem kajastada bilansis ja kasumiaruandes et tehtud kulud ja ka tulud satuks lõppenud aastasse?


Tänan!

бракованный товар

Добрый день. Как правильно списать бракованный товар со склада?

Не возникают ли дополнительные налоговые обязательства.

Müügiarve valuuta

Tere! OÜ tegeleb krüptovaluuta ostu-ja müügiga. Müügiarve on esitatud krüptorahas (Ether). Kas arvel peaks kajastuma ka EUR summa, on see kohustuslik?

 

Tooraine ja materjal ning lõpetamata toodang

Tooraine ja materjal, mida ostetakse hankijatelt võetakse lattu arvele soetushinnas.

Osa detaile, pooltooteid tehakse ettevõttes kohapeal - kuidas sel juhul nende detailide hind kujuneb? Kas materjali hind + tööjõukulu= bilansis olev materjalide ja pooltoodete hind?

Kui  isevalmistatud detailidest ja pooltoodetest valmistatakse valmistoodang, kas siis kantakse kulusse nende hind koos tööjõukuluga, millega need bilansis arvel olid? Samas kasumiaruandes on tööjõukulud juba kajastatud palgana.

Kuidas on õige teha?

Tänan vastuse eest!