Консультационный центр

Majandusaasta aruande koostamine

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Kasumi jaotamise otsus peale majandusaasta aruande esitamistНовое

Tere Tütarettevõte osanik otsustas 2023. aasta septembris maksta emaettevõttele dividende 10 000 eur, mis makstakse emaettevõttele välja ühe aasta jooksul. 2022. majandusaasta aruande esitamisega seda otsust veel ei tehtud. Dividendid maksti välja 2024. aastal. 1) Kas on õige kajastada 2023. a septembris (kui otsus sai tehtud) emaettevõttes 10 000 finantstuluna+nõudena? Ja tütarettevõttes div. väljakuulutamise hetkel ehk sept 2023 div kohustus 10 000+tulumaksukohustus (lisaks tulumaksukulu+eelm. perioodide kasumi vähendus)? 2) Kuidas seda pärast majandusaasta kinnitamist+esitamist vastu võetud kasumi jaotamise otsust peab kajastama 2023. majandusaasta aruandes? Mainin ära, et tütarettevõttel on piisavalt kogunenud jaotamata kasumit ja sellega probleeme pole.

Majandusaasta aruande perioodi muutmine, kuidas aruanded esitada ?

Juhatus muutis Majandusaasta perioodi Mais 2024, kas 2023 aasta aruanne tuleb esitada sellegi poolest periood (01.01.23-31.12.23) , või on võimalus esitada aruanne 31.12.2024 perioodi (01.01.2023-30.06.2024) eest ?

Solidaarsusnõude kajastamine

Maksuamet näitab oma maksusaldodes solidaarsusnõuet (käibemaks). Ettevõttel endal sellist maksuvõlga ei ole. Kuidas sellist nõuet raamatupidamises kajastada?

Maa hinna kajastamine aastaruande lisas

Ettevõte on hinnanud maa maksumuse alla. Seega maa jääkmaksumus muutub. Mis hind tuleb järgneval aastal soetushinnaks? (teatavasti maad ei amortiseerita,aga kui kasutada endist soetushinda tabel ei klapi).

Deposiit

Kas raha deposiidis (tähtajalisel hoiusel) tähtajaga üle 6 kuu tuleks bilansis kajastada lühiajalise investeeringuna või nõudena?

KÜ aastaaruande koostamine

Soovin infot, kuidas oleks korrektne käituda järgmises situatsioonis. Kümne korteriga korteriühistu majandas kuni -30.11.2023 ühiselt korteriühistut. Juhatust ei olnud valitud ja raamatupidamist peeti n.ö kassapõhiselt. 2023 detsembri algusest valiti KÜ-le juhatus, millega kaasneb automaatselt aruandekohustus ja raamatupidamist tuleb teha tekkepõhiselt. Kuidas toimub sellises olukorras aastaaruande koostamine? Kas see tähendab seda, et eelnevad kuud aastas tuleb ka viia tekkepõhiseks ja arvestada aruandlusesse?

Oma osade tühistamine

Tere, osakapital on 2500 eur, oma osad miinusega aastaaruandes 10 000 eur (100 eur nominaal, tagasiostuhind oli 10 000 eur). Kui nüüd oma osad tühistatakse, kas aastaaruandes ja põhikirjas tuleb vähendada osakapitali 100 eur võrra kuni 2400 euroni ja 9900 eur vähendab eelmiste perioodide kasumit? Aaziot ei ole.

Seotud osapoolte lisa täitmine

Aruandeaasta keskel on ettevõtte omanik muutunud ja endine omanik väljus seotud isikute ringist. Kas aruandeaasta keskel tehtud tehingud (ostud,müügid) väljunud seotud isikuga kuuluvad kajastamisele aastaaruande seotud osapoolte lisas?

Bioloogilise vara (metsa) ostuhinna kuluks kandmine

Ettevõttel oli arvel bioloogiline vara (raieküps mets) 15 000 eur. Aasta keskel müüdi metsa raieõigus hinnas 20 000. K müügitulu, D Raha ja K bioloogiline vara, D kulu. Küsimus, mis real on kasumiaruandes korrektne näidata müüdud metsa/bioloogilise vara maksumuse vähenemine (kuluks kandmine) seoses müügiga? Kas põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus, kasum/kahjum bioloogistelt varudelt või valmis/lõpetamata toodangu varude muutus?

Seotud osapool muutus aasta keskel

Tere Firma (A) pakub teenust teisele ettevõttele (B), juba aastaid. 2022. aasta keskel (juuni 2022) omandas firma A emaettevõte osaluse selles ettevõttes B (ca 20%) ning tulevikus omandab veelgi osalust. Tegemist nüüd seotud osapooltega. Millal pean kajastama firma A tehinguid selle ettevõttega B seotud osapoolte lisas? 1. Kas kajastan kõik 2022. a tehtud tehingud, sest 31.12.22 seisuga oli ettevõtte B seotud isik? 2. Või tuleb kajastada tehingud alates juuni 2022, kui toimus osaluse omandamine? Kuidas peab üldse lähtuma ja infot avaldama kui seotud isik muutub aasta keskel? Nt seotud osapoolte lisas laenude avalikustamise puhul läheb asi keerulisemaks kui varasemalt on ka laenu tehinguid tehtud ja on mingid saldod varasemast perioodist.

Kahjumi jaotamise ettepanek ja otsus

Ettevõtte seis 31.12: osakapital (sissemakstud) 3500 Ülekurss 60000 Kohustslik reservkapital 500 Eelmiste perioodide ak.kahjum

Sissemakseta osaühingu osakapitali moodustamine kasumist

Tere Osaühing asutati osakapitali sissemakset tegemata. Osanike koosolekul otsustasid osanikud sissemakse kohustuse täita kasumi arvelt, nähes kasumi jaotamise otsuses ette kasumi kasutamise sissemakse tasumiseks. Missuguse maksukohustuse toob kaasa kasumi tasaarvestamine sissemaksega? Kui seda tuleb maksustada kui dividende, siis kas osakapital suureneb? Näiteks oli osakapital 2500 eurot , siis peale maksustamist on osakapitali väärtus bilansis 3125? Missuguse TSD lisal peab seda tasaarveldust näitama ja tulumaksukohustuse deklareerima? Kui võimalik palun lisage kanded ka Ette tänades ja vastust oodates.

Seotud osapoolte lisa

Tere Firma rendib juhatuse liikmelt bussi. Kas majandusaasta aruandes seotud osapoolte lisas tuleb näidata lisaks rendisummale (ostetud teenused) ka tulumaks (väljamakse on tehtud füüsilisele isikule)?

Muud ärikulud

Tere, ettevõte kirjutab müügiarvel, et tasumisel 30 päeva jooksul kuulub tasumisele 1000 eur (KM-ga), 15 päeva jooksul 980 eur(km-ga). Kas need 20 eur, mida ettevõtte ei saa, tuleb kajastada muudes ärikuludes? Selliseid tehinguid on palju ja summa aasta jooksul oluline.

Kinnisvarainvesteeringu õiglane väärtus

Tere Kinnisvarainvesteeringuid arvestatatkse ettevõttes õiglase väärtuse meetodil. Vastavalt hindamisaktile on kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 seisuga 180 000 eur. Sama hinnaga see kinnisvara jaanuaris 2023 ka müüdi. Jaanuar 2023 käibedeklaratsioonis olime kohustatud tegema kinnisasja sisendkäibemaksus korrigeerimise, käibemaksukulu kajastub jooksva aasta kasumiaruandes. Küsimus- kas kinnisvara õiglane hind 31.12.2022 on raamatupidamises 180 000 eur või peaks see sisendkäibemaksu korrigeerimise võrra olema väiksem?