Консультационный центр

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Põhivara varudesseНовое

Ettevõttes oli põhivarana kasutusel seade, mille jääkväärtus on juba nullis. Ettevõtte seada seadet enam ettevõtluses ei kasuta ja pani eelmine aasta müüki hinnaga 10 000 (siiani müügis). Kas 31.12.23 seisuga tuleks antud põhivara ümberklassifitseerida varudesse kui müügiootel vara summas 10 000 (+muu äritulu 10 000)? Või jätta põhivaradesse nulliga ja müügihetkel on muu äritulu? Lihtsalt, ettevõtte omakapital on eelmise aasta lõpu seisuga natukene alla lubatud määra, seega selle ümberhindamisega saaks netovara korda.

ehitusmaa arvelevõtmine

Ettevõte soetab ehitusmaa,millele hakkab mõne kuu pärast ehitama tootmishoonet. Kuidas maa arvele võtta raamatupidamises? Kas lõpetamata ehitusena või eraldi nagu maa ja amortisatsiooni ei arvesta?

Kinnisvarainvesteeringu arvele võtmine (ise ehitamine)

Küsimus seoses kinnisvarainvesteeringuga. Firma otsis krundi ja ehitas eelmine aasta ise sinna tootmishoone (välja rentimise eesmärgil), tegemist KVI-ga. Ehitusega seotud kulutused on aasta jooksul jooksvalt kasumiaruandes Skeem 1 alusel kuluks kantud (materjali/ostetud teenuste kulud ja tööjõukulud/ehitustööliste palgakulu). Aasta lõpuga seisuga hoone päris valmis veel pole ja ka turuhinda/õiglast väärtust määrata ei saa. Seega KVI-u kajastamisel kasutame soetusmaksumuse meetodit (võrreldavaid tehinguid seal piirkonnas ei ole, eriti poolelioleva hoone osas). Aasta jooksul on selle hoone ehitamisega otseselt seotud kulusid kokku tehtud 150 000. Kas on õige aasta lõpus teha kanne D Kinnisvarainvesteering 150 000 ja K Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel 150 000? (Kuigi tegemist KVI-ga) Või peaks ikkagi kasumiaruandes hoopis kulusid (materjal, teenused, tööjõukulud) vähendama?

auto

Auto täishävigu puhul kindlustuselt saadud hüvitis- kuidas käsitleda? Kas muu äritulu või kulude vähendamine?

Varud

Millesel real on kõige õigem kajastada fotograafia teenust pakkuvas ettevõttes stuudio rekvisiite? Fototehnika, arvtuid, fotoprinter on põhivaras. Kas erinevad rekvisiidid, nt kleitide valik, fotonurkade sisustust võib kajastada varudes, kuivõrd neid tarbitakse pikema perioodi jooksul teenuse osutamisel?

Arvutamata amort

Tere! Kuidas on õige käituda, kui avastatakse, et amort on jäänud põhivarale arvutamata aastast 2018? Kui see arvutada nüüd nt tervele 2023 aastale (aastaaruanne pole veel tehtud), siis tuleb kulu liiga suureks ja viib ettevõtte kahjumisse. Kas tohib hakata amoritseerima alates 2023 jaanuarist kuni 5 aastat edasi, mis algselt oli planeeritud?

Bioloogiline vara

1.Ostetud on lavendli taimed ja hetkel kajastatud soetusmaksumuses varudes . Õigem oleks kajastada nüüd põhivaras kui bioloogilise varana ? Kuidas oleks õigem - kas kajastada soetusväärtuses või õiglases väärtuses ( selleljuhul Lkuidas oleks õiglast väärtust mõistlik hinnata ) Lavendleid kasvatatakse selleks, et saada toorainet toodete valmistamiseks. Lavendlipõld peaks olema 15 aastat toimiv . 2.Kuidas kajastada saadud toorainet ? Ette tänades Kadri

Põhivara kreeditarve

Tere! Ettevõte ostis EL-ist kevadel sõiduauto, ostuarve 59 870 eurot. KMD pööritati seda. Raamatupidamises võeti põhivarana arvele D põhivara 59 870 eurot. Nüüd detsembri kuupäevaga väljastas müüja kreeditarve 59 870 eurot ja uue arve 55 370 eurot. Kas on õige, et nüüd tuleb nii kreeditarve kui ka uus deebetarve KMD peal samamoodi pööritada? Teine küsimus, kuidas kajastada seda -4500 eurost vahet raamatupidamises põhivara osas? Siiani on iga kuu ka amortiseeritud summat 59 870 eurot.

Põhivara müük

Tere! Ettevõte soovib müüa sõiduki alla jääkmaksumuse. Kas käibemaks tuleb arvestada jääkmaksumuselt või müügihinnalt? (Soetusmaksumus 6000 eur, jääkmaksumus 3400 eurot. Soovib müüa 2000 euroga). Tänan.

Maa müük

Ettevõte ostis maa aastaid tagasi ja maa on põhivarana arvel 35000.-. Nüüd soovib ettevõte müüa maa oma töötajale 10000.-, kuna on tekkinud ettevõttel rahalised raskused. Kas kaasnevad ka erisoodustuse maksud? Kui müüa omanikule, kas on vaja ka hindamisakti?

Kapitalirent ja põhivara maksumuse alampiiri muutus

Tere, seade on võetud kapitalirendile ja kajastatud kui materiaalne põhivara. Tõstetakse põhivara maksumuse alampiiri, millest tulenevalt jääb kapitalirendile võetud seadme maksumus alampiirist allapoole. Kas seade tuleb ümberklassifitseerida kasutusrendiks ja kanda põhivarast välja?

Elektriliitumine

Tere Kui tootmisettevõte soetab täiendava tootmisliini käivitamiseks ampreid, siis kas see klassifitseerub immateriaalse põhivarana? Amprite soetamise eesmärk on tootmise suurendamine, mida olemasolevad ressursid hetkel ei võimalda. Ette tänades

Materiaalne põhivara

Tere Ettevõte renoveerib enda territooriumil kanalisatsiooni- ja veetrassi. Trassi peal maapinnal on kaubariiulid, mis tuleb renoveerimise tõttu demonteerida ja hiljem uuesti samasse kohta paigaldada. Kas kaubariiulite demontaaži ja hilisema paigaldamise kulu saab lisada kanalisatsiooni- ja veetrassi renoveerimise soetusmaksumusele? Tänan!

Põhivara arvelevõtt kogumina

Tere, Kehtestatud on põhivara maksumuse alampiir 10000€. Olemasolevas hoones teostatakse erinevaid väiksemahulisi ehitustöid (põrandate vahetus jne), mis kogutakse lõpetamata ehitise kontole. Erinevate tööde maksumus jääb alla 10000€. Kui soovitakse võtta kogumina arvele ja ehitustööd jäävad 31.12..20... seisuga lõpetamata ehitusele üles maksumusega alla 10000€, kas on vajalik ehitusleping vm dokument tõendamaks, et tööd on pooleli ja võib kajastada lõpetamata ehitusel pikemaaegselt.

Seadme valmistamine

On plaan ise ehitada kraanat mida on vaja ettevõtlusega seotud tegevuses,selle kraana ehitamine võtab aega mitmeid kuid.Kuidas saab selle kraana võtta põhivarana arvele kui ta lõpuks valmis saab ehk kuidas kajastan hetkel selle kraanaga seotud kulusid raamatupidamises nt konstruktsiooni joonised? kas võin need kulud võtta hetkel arvele nagu tulevaste perioodide kulud ja hiljem kui kraana saab valmis siis võtan kogu kupatuse põhivarana arvele?