Консультационный центр

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Отфильтровать

  • 3a все время
  • За последний месяц
  • За последний год

Tehingud seotud osapooltegaНовое

Tere Kas majandusaasta aruande lisas "Seotud osapooled" kajastakse ostetud teenused/kaubad ilma käibemaksuta ?

Majandusaasta aruande esitamisel Äriregistrile täitsime kasumi jaotamise aruandes ekslilult rea muud reservidlikult reaНовое

Kas selle rea- erireserv eelmiste aastate kasumist-võime kasutada dividentide maksmiseks?

Kulude ja tulude saldeerimineНовое

Tere Ettevõte tegeleb eluruumide väljarentimisega (nii pikaajaline eluruumi üür kui majutusteenus), see on põhitegevus. Üürnikule väljastatakse arve üür + tarbitud elekter, gaas jms kommunaalid. Kommunaalarved (elekter, gaas, internet jne) tulevad firmale. Kas üürnikule edasi nö müüdavad kommunaalteenused on muu äritulu (aruandes eraldi reana) või tohib näidata neid kommunaalteenuste kulude vähendamisena? Ehk kas neid tulusid kommunaalidelt võid saldeerida kommunaalkuludega?

Eelmise aasta kulutšekk järgmisesse aastasse.Новое

Tere, kas tohib kajastada eelmise aasta kulutšekki jooksvas aastas. Tänan vastuse eest.

Kas alla aasta tegutsenud äriühing peab poole aasta kohta aastaaruande esitama?

Äriühing on asutatud juulis 2023. Kas sellel lasub kohustus aastaaruanne esitada käesoleva aasta 31. juuniks? Firma majandusaasta kestab 1.01-31.12.

Kaardimakse kviitung

Kui pangast on kaardimaksega tasutud arve maha läinud ja slle kohta arvet alles ei ole, on ainult kaardimakse kviitung, kas siis võiks summa ilma sisendkäibemaksu maha arvamata siiski kuludesse kanda?

Laenukasutuskulutuste kapitaliseerimine

Tere, ettevõte arendab kinnisvara ning arendus on kajastatud varudena. 1. Kas laenukasutuskulutusi ehk kruntide ostmiseks võetud laenu pealt tohib lisada soetusmaksumusele? 2. Kui on alles detailplaneeringu kehtestamine ja kas samal ajal võib kapitaliseerida siis kruntide ostude laenuintresse? 3. Kas ettevõte saab vabalt valida, et kapitaliseerin pangalaenuintresse, aga omanikulaenuintresse ei kapitaliseeri? Aga kui oleks kajastatud kinnisvarainvesteeringuna, kuna kavatsen pärast välja rentida, kas siis oleks tulemus erinev?

Laenuintress omavahelised tehingud

Mis on omavahel seotud ettevõtete (omanik ühine ja/või juahtuse liige) omavaheliste saadud/antud laenutehingute turuintress 2023 aastal, mida peaks rakendama? Palun ka viited seadustele/allikatele.

Aktsiate tehingute kajastamine raamatupidamises

Emaettevõte sõlmib 31.12.2019 lepingu tütarettevõtte töötajaga , mille kohaselt on tüaterettevõtte töötajal on õigus omandada ja emaettevõttel kohustus müüa tütarettvõtte 10 aktsiat 3.aasta möödumisel kokkuleppe sõlmimisest. Töötaja poolt optsiooni realiseerimisel on aktsiate hinnaks 1 eur. Töötaja realiseerib optsiooni 10.01.2023. Kuidas kajastab tütarettevõte oma raamatupidamises aktsia tehinguid ?

täiendav omakapitalireserv

Tere! Mõned aastad tagasi andis firmaomanik laenu, kuna osaühingu netovara oli ebapiisav.Ainuomanik otsustas moodustada täiendava omakapitalireservi ja selle reservi kasutamise põhimõtetes oli kirjas , et kui netovara on kasvanud piisava tasemeni,tagastatakse sissemakse ainuomanikule.Nüüd märtsis alustas firma likvideerimisprotsessi. Kuidas käituda täiendava omakapitalireserviga? Kas teha kanne D täiendav omakapitalireserv K saadud laen omanikult? Seoses likvideerimisprotsessiga on ainuomanik vastu võtnud otsuse, et loobub oma nõuetest firma vastu. Missugune kanne tuleks raamatupidamises teha, et juriidiliselt kõik oleks OK? Tänan ja jään vastust ootama

Kinkekaart

Palun abi kuna pole varem kokku puutunud kinkekaartidega. Nimelt tegi meie ettevõtte loosi milles osalejad said meie ettevõtte kinkekaardid millega saavad meie poodides soetada kauapa. Kuidas käib nende arvestus/vormistus/deklareerimine raamatupidamises? Kuhu ja millised kanded tuleks raamatupidamises teha,kas tuleb neile kaasa anda ka arved või mõni muu dokument ja kas sellega kaasneb käibemaksukohustus meil,ühesõnaga palun kirjeldage algusest lõpuni kogu protsess kuidas käituda juhul kui astub sisse inimene poodi ja soovib kasutada kinkekaarti.

Krüpto turuhind 31.12.2023

Tere. Kui ettevõte on ostnud 2023 aastal endale krüptot, siis saan aru, et aasta lõpus peaks ettevõte selle ümber hindma vastavalt turuhinnale. Kust oleks kõige õigem võtta milline oli näiteks SOL turuhind aastalõpu seisuga? Hind on ju platvormiti ja kellaajaliselt väga erinev.

Дивиденды от дочерней компании

Материнская фирма в Эстонии (собственник 100% юридическое лицо)получила дивиденды от дочерней компании из Латвии Полученные дивиденды распределили между собственниками материнской компании - физическими лицами Как дивиденды отражаются в бухгалтерском учете материнской компании и дочерней и какие налоги кто платит ?

Ostuarve

Tere. Küsimus UPWorki arve kohta. Kui arve summa on USD-des, aga arvele on toodud eraldi välja ka summa kui palju pangakaardilt eurodes summat maha võetakse, kas siis võib programmi arve EUR-des sisestada (St ei pea ostuarvet programmis USD-des sisestama)? N: Amount 1610 USD Paid from Mastercard xxxx Amount charged to card: 1497.54 eur Tänud!

Sponsorlus

Meie ettevõte soovib sponsoreerida MTÜ-d,nemad saavad tooteid ja meie saame vastu reklaami.Kuidas nüüd raamatupidamises tuleks tehinguid kajastada,kas müügiarve tuleb neile esitada või see peab olema nt laoväljastus leht ning millises summas see peaks olema kajastatud,mu loogika ütleb, et ma ei saaks ju anda kaupa müügihinnas vaid ikka laohinnas kuna tegu ei ole ju müügiga vaid nii öelda toetusega ja kasu sealt müügilt ju ei teeni ning lõpuks millistel kontodel need tehingud tuleks kajastada ja kas kaasneb ka maksukohustus?