Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

 • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
 • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
 • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
 • Äripäev annab sisule usalduse garantii
 • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

15.02.2019 Tervisekontroll/ silmade kontroll
14.02.2019 Puhkuse päevad ja normtunnid

Vastas: Kristi SildTere, Kooskõlas TLS § 19 p 1 on töötajal õigus kee...

14.02.2019 D-vitamiini määramine
14.02.2019 Tööaja muutumine

Vastas: kristisildTere, TLS § 47 lg 1 sätestab, et tööaja korraldus on ee...

Uudised

Teabevara uuendus: Töösuhted

Eesti seaduses ei olnud varem defineeritud ärisaladuse mõistet ja puudusid konkreetsed ärisaladuse kaitse reeglid. Olukord muutus, kui läinud aasta detsembris jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS). Uue seadusega korrigeeriti keeleliselt ka kõlvatu konkurentsi terminit.

Seaduse subjektid on lisaks juhtorganite liikmetele ka töötajad ja muud isikud, kellel on juurdepääs ettevõtjate ärisaladustele. Ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise korral kuulub hüvitamisele rikkumisega tekitatud varaline ja mittevaraline kahju. Nüüd saab kahjustatud isik nõuda ka saamata jäänud tulu deliktiõigusest tulenevate nõuete puhul, mis polnud varem Eesti õiguse kohaselt võimalik.

Värskes peatükis 4.2.3.1 tutvustab EKTÄKSi advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu, kes kõneleb samal teemal ka uues audiopeatükis 2.3.

Teabevara uuendus: Logistika ja eksport

Märtsi lõpus selgub, kas Brexit tuleb leppega või leppeta. Äripäeva raadios kõneles MTA tolliosakonna tolliformaalsuste valdkonna juht Külli Kurvits mõlema stsenaariumi põhjal sellest, mida tähendaks see tolliprotseduuride mõtteis. Kuulake peatükist 7.5.

  Teabevara uuendus: Juhiabi

  Peatükk 9.5. Tööjõukulud on uuendatud ja varustatud värskete näidetega, lähtudes 2019. aata maksumääradest.

  Teabevara uuendus: IT juhtimine

  Süsteemi logi on süsteemis toimunud sündmuste kronoloogiline salvestus. Korralike logide põhjal on võimalik tuvastada, mis on süsteemis toimunud ja kes on süsteemis mingisuguseid tegevusi teinud. Logisid kasutatakse erineval eesmärgil, tüüpilised logide kasutusvaldkonnad on infoturbe tegevused, süsteemide arendusel süsteemis toimuvate protsesside mõistmine ja probleemide lahendamine ning süsteemide testimine. Logisid saab kasutada ka ebatüüpiliselt, näiteks äri tööprotsesside analüüsiks: kus on pudelikaelad, kus kulutatakse kõige rohkem aega või kus midagi dubleeritakse. Lugege logidest ja logimisest pikemalt peatükist 10.13.

  Peatükis 2 on ka uus raadiosaade, kus räägiti küberhügieenist. Selleks et ettevõtetelt raha välja petta, võivad küberkurjategijad kasutada nii keerulisi kui ka primitiivseid skeeme, mängides eelkõige inimliku eksimuse peale. Arutleti, millised on nõuanded, kuidas kaitsta enda ettevõtet selle vastu, et ühel hetkel on raha kontolt läinud või tuleb info päästmiseks mingi summa välja käia. Samuti räägiti sellest, milliseid skeeme petturid praegu õngitsemisel kasutavad.

   

  Teabevara uuendus: Lepingud

  Peatükist 3.2.3 leiate ehitustööde töövõtulepingu, mille on koostanud advokaadibüroo RASK vandeadvokaadid. Selline leping eeldab, et varem on sõlmitud ja täidetud projekteerimisleping, mille alusel töövõtuleping sõlmitakse.