Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

10.12.2018 Riigihanke kvalifitseerimisest

Vastas: tuulikkilaessonTere! MTRi nõuet ei saa riigihangete seaduse kohasel...

10.12.2018 Töötajate informeerimine ettevõtte...
09.12.2018 Investeeringud

Vastas: maretguldenkohTere! Nõuded leiate Finantsinspektsiooni kodulehelt ...

09.12.2018 Puhkusetasu arvutamine

Vastas: Kristi SildTere, Õigusaktidest ei tulene, et seda põhimõtet tuleks...

Uudised

Teabevara uuendus: Ehitus

Õiguskantsler on oma Viljandi linna üldplaneeringut käsitlevas kirjas (24.09.2018) asunud seisukohale, et detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega ei ole võimalik, kuna kavandatud ehitise asukoha piirkonna kohta ei ole Viljandi linna üldplaneeringus esitatud ehitusnõuded projekteerimistingimuste kehtestamiseks piisavad (vt teabevara ptk 5.1.4.). Eeltoodud seisukoht on oluliselt vastuolus omavalitsuste kehtiva praktikaga projekteerimistingimuste väljastamise osas. Nimelt ei ole kehtivad üldplaneeringud koostatud sellise täpsusega, et nendest oleks võimalik välja lugeda täpsemaid ehitustingimusi.

Kuulake ka teabevara meediarubriiki – peatükis Energiatõhususe nõuded (7.2.4.) saate kuulata Äripäeva Raadio saadet „Kas ehitus- ja kinnisvarasektor on valmis liginullenergiahooneteks?” 

Teabevara uuendus: Tootmise juhtimine

Teabevara tööaja arvestussüsteeme käsitlevas peatükis tutvustame seekord tööaja arvestustarkvara Begin (ptk 11.5.2.). 

Tööstusettevõtte juhtimisel on kõige olulisem ressurss aeg. Lisaks iga tootmistsükli optimeerimisele peab ettevõte optimeerima ka oma tööjõudu. Inimtööjõud on paljudes tööstusharudes endiselt väga oluline, ent seda on keerulisem juhtida kui roboteid. Töötajate aja planeerimine, jälgimine ja optimeerimine võib osutuda tõeliseks proovikiviks.

Tutvuge ka teabevara meediarubriigiga – peatükis 2. räägitakse, mis on ebaefektiivsuse põhjustajad ja kuidas neid elimineerida. Peatükis 2.1. tutvustame tööstuselektroonika seadmeid tootvat ettevõtet Enics Eesti AS, mis annab Tartumaal tööd 700-le inimesele.

Teabevara uuendus: Juhiabi

Gripiaeg in käes ja ka muud viirused kimbutavad töötajaid, sellega seoses tekib rida küsimusi tööandjale. Kas kontoritöötajat võib maksuvabalt näiteks puukentsefaliidi vastu vaktsineerida? Aga gripi? Kas eksootillisse riiki komandeeringusse suunduvat töötaja vaktsineerimine käib erisoodustuse alla? Millised dokumendid peavad olemas olema, et erisoodustust ei tuleks tasuda? Kõigest sellest lugege juhiabi uuest peatükist: 5.1.9. Vaktsineerimise maksustamine.

Teabevara uuendus: Tööõigus

Peatüki 6.2. uuendus puudutab värsket Riigikohtu lahendit nr 2-16-708, kus kohus analüüsis põhjalikult teise töö pakkumise kohustust koondamise korral.

Kohus rõhutas, et töötajale teise töö pakkumise kohustust ei saa asendada konkursi korraldamisega vabadele töökohtadele. TLS § 89 lg 3 mõttes tähendab teise töö pakkumine, et tööandjal on kohustus pakkuda omal initsiatiivil töötajale konkreetseid töökohti, millel ta võimaldaks töötajal ilma töökohale kandideerimata töötamist jätkata.

Riigikohus selgitas, et TLS § 89 lg 5 ja lg 3 esimese lause järgi ei ole tööandjal olukorras, kus töösuhtes olev töötaja ei sobi vabale töökohale, kohustust töötajale seda tööd pakkuda. Sellisel juhul on tööandjal õigus korraldada vaba töökoha täitmiseks konkurss või võtta sellele uus töötaja ilma konkursita. Kui tööandja leiab aga, et töötaja sobib teisele töökohale, on tööandjal kohustus talle seda pakkuda.

 

Teabevara uuendus: Ehitus

Ehituse teabevarasse on lisandunud meediarubriik, milles pakume Teile helifaile ja videoid aktuaalsetel teemadel

Peatükis Energiatõhususe nõuded (7.2.4.) saate kuulata Äripäeva Raadio saadet „Kas ehitus- ja kinnisvarasektor on valmis liginullenergiahooneteks?” Toome teieni aruteluringi konverentsilt „Säästlik hoone 2018“. Kõnelevad Kapiteli projektijuht Rait Riim, Adven Eesti energialahenduste ekspert Kevin Vaher, AU Energiateenused tegevjuht Aivar Uutar ja 1Partner Advisory juhtivpartner Erkki Ääremaa.