Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

18.07.2018 Andmekaitseseadus

Vastas: Kristi SildTere, Rotatsiooni all peetakse üldiselt silmas ametnike...

17.07.2018 Приобретена фирма с долгами

Vastas: ER InvestДанный вопрос из области коммерческого права, поэтому п...

17.07.2018 Lisa 7, sissemaksed omakapitali...

Vastas: kpmgbalticsTere!  TuMS § 50 lg 2 kohaselt tuleb äriühingul...

17.07.2018 Rotatsioon

Uudised

Teabevara uuendus: Tööõigus

Tööõiguse teabevara juulikuu uuendused on seotud 01.07.2018 jõustunud töölepingu seaduse muudatustega. Seadusemuudatustega lisati regulatsiooni üks tasustatud puhkuse eriliik – hoolduspuhkus, mis annab täisealise sügava puudega isiku lähedastele ja määratud hooldajale õiguse saada kalendriaastas viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust, et tegeleda sügava puudega isiku erivajadustega. Muudatustega seoses on täiendatud teabevara peatükke Puhkus (ptk 4.) ja Töölepingu seaduse rakendussätted (ptk 9.).

Teabevara uuendus: Riigihange

Alates 15. juulist 2018 jõustus kaks uut regulatsiooni. Esimene on hankemenetlusest kõrvaldamisega seotud muudatus – nimelt tuleb hankemenetlusest edaspidi kõrvaldada pakkuja, keda või kelle juhatuse liiget on karistatud välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise tõttu, s.o nii juhtudel, kui on võetud tööle välismaalane, aga ka juhul, kui on rikutud nt töötajate registri regulatsiooni (ptk 8.3.).

Suurem muudatus on seotud alltöövõtjate regulatsiooniga, mis algselt pidi jõustuma 1.01.2019. Ehitustööde ja ehitustööde kontsessioonide puhul tuleb nüüd alltöövõtjatele rakendada samaseid hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid nagu pakkujatele. Lisaks ehitustöödele ja ehitustööde kontsessioonidele on võimalik rakendada samast regulatsiooni ka muudel juhtudel (ptk 6.3.), kui hanke alusdokumentides on selline käitumisviis fikseeritud.

 

Teabevara uuendus: Juhiabi

Teabevara uues peatükis (8.9) räägib personalikonsultant ja coach Hanna Jõgi töötajate koolitamisest ja arendamisest.

Enamik organisatsioone koolitavad oma inimesi rohkemal või vähemal määral. Samas on ikka ja jälle kuulda nurinat, et koolitusest ei ole mingit kasu: „pärast koolitust on kõik varsti jälle tagasi nii nagu enne”. Koolitus iseenesest ei ole imevahend muutuste tekitamiseks – selleks on vaja rohkem pingutusi teha nii eeltöö kui ka järeltegevuse asjus ja eelkõige valida sobiv arendamisviis.

Teabevara uuendus: Juht

Juhi teabevara uues artiklis (9.12.1.) käsitleme nii noorte inimeste erinevuste kui ka noorte juhtimise teemat. Z-generatsioon läheb kiiresti kaasa tehnoloogiliste uuendustega, mis viib neid aina kaugemale eelmiste põlvkondade arusaamadest ja harjumustest. Artiklis on välja toodud Z-generatsiooni väärtused, nende ajataju, aga ka läbipõlemisohud. Samuti jagame juhile näpunäiteid, kuidas hoolitseda noorte vaimse tervise eest. 

Kuulake ka Äripäeva juhtimislabori saadet „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“, milles jagavad oma kogemusi Kai Realo ja Kaja Kallas (ptk 5.1. meediarubriigis). 

 

 

Teabevara uuendus: Maksud

Täiendasime maksuteabevara peatükke 7.1. Käibemaks ja 7.12.3. Maksuvaba käive ja maksuvaba soetus viimaste käibemaksuseadusesse sisse viidud muudatustega. 1. oktoobrist 2018. a jõustub muudatus, millega käibemaksuseaduses võetakse termini ’krunt’ asemel kasutusele termin ’ehitusmaa’. Maikuust jõustunud muudatused puudutavad täpsustusi metalltoodete erikorra alusel maksustamisel, täiendavad maksuvabade sotsiaalteenuste nimistut ja välistavad maksuvabastuse alt kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute müügi. Samuti täpsustati tehingu käibedeklaratsioonis kajastamise aega, kui teenust osutatakse teise liikmesriiki.