Otsi kõigist teabevaradest

Vaadake, kas teabevaras leidub vastus teie küsimusele.

Teabevara – nutiajastu tööriist

Äripäeva teabekeskus on ainulaadne eesti- ja venekeelse erialase info platvorm, kuhu kogutud teave on praktiline, ajakohane, hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

Kui Teil on erialane küsimus, siis suure tõenäosusega leiate siit sobiva vastuse. Äripäeva teabekeskuses saavad kokku Eesti parimad eksperdid 19 valdkonnast ja nende kolleegid, kes otsivad selget ja usaldusväärset infot.

Miks on Äripäeva teabevara parim infoallikas?

  • Meie autorid on kogenud asjatundjad,  kes teavad, mida praktikutel tegelikult vaja on
  • Teabevara kasutamine on sama lihtne ja kiire kui internetiotsing
  • Info on ajakohane ning vaba liigsest mürast ja reklaamist
  • Äripäev annab sisule usalduse garantii
  • Nõuandekeskuses saate esitada ekspertidele lisaküsimusi.

Teabekeskus on Äripäeva kvaliteedigarantiiga professionaalse info platvorm. 20 tegutsemisaastat ja klientide lojaalsus tagavad usaldusväärse teabe. 

Küsi nõu

13.07.2018 Lisa 7, sissemaksed omakapitali...
12.07.2018 EU käive
11.07.2018 (KMS) §41

Vastas: kpmgbalticsЗдравствуйте! Особый порядок налогообложения, указан...

10.07.2018 Töölepingu lõpetamisel välja makstavad...

Vastas: Kristi SildTere, Mina näen selles olukorras kolme käitumisvõi...

Uudised

Teabevara uuendus: Maksud

Täiendasime maksuteabevara peatükke 7.1. Käibemaks ja 7.12.3. Maksuvaba käive ja maksuvaba soetus viimaste käibemaksuseadusesse sisse viidud muudatustega. 1. oktoobrist 2018. a jõustub muudatus, millega käibemaksuseaduses võetakse termini ’krunt’ asemel kasutusele termin ’ehitusmaa’. Maikuust jõustunud muudatused puudutavad täpsustusi metalltoodete erikorra alusel maksustamisel, täiendavad maksuvabade sotsiaalteenuste nimistut ja välistavad maksuvabastuse alt kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikute müügi. Samuti täpsustati tehingu käibedeklaratsioonis kajastamise aega, kui teenust osutatakse teise liikmesriiki.

Teabevara uuendus: Finantsjuhtimine

Uuendatud on peatükki 9. Finantsinvesteeringud ning alapeatükke 9.1. Juriidilise vormi valimine ja 9.2. LEI-kood.

 

Iga edukas ettevõte jõuab ükskord olukorrani, kus igapäevasest majandustegevusest hakkab raha üle jääma. Kui selline ettevõte ei saa või ei taha laieneda uutele turgudele või uutele tegevusaladele, on tal kaks valikuvõimalust:

1) anda „liigne“ raha omanikule või omanikele, makstes dividende või vähendades omakapitali;
2) jätta „liigne“ raha ettevõttesse, aga investeerida see põhitegevuse asemel finantsturgudele.

See, kumb variant valida, sõltub omanike koosseisust ja tulevikuplaanidest ning sellest, kas ülejääk on ajutise iseloomuga või kestev. Esimene nõue, mis tabab finantsinvesteeringuid juriidilise isiku kaudu teha soovivat inimest, on LEI-koodi hankimine. LEI-kood võeti kasutusele eesmärgiga luua ülemaailmne juriidiliste isikute identifitseerimise süsteem. 

Teabevara uuendus: Dokumendid

Dokumendinäidiste teabevara arhiivinduse peatükis on värskelt ilmunud ettevõtte ostu-ja müügiarvete liikumise korralduse selgitus, vt ptk 10.9. Peatükis 8 ehk kohtudokumentides uuendasime füüsilise isiku menetlusabi taotluse vormi ning teatist taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu arbitraažimaksu ja honoraride juhendit ja kokkulepet võlgnevuse tasumiseks täitemenetluses. Peatükis 8.45 on nüüd teade avaldaja esindaja andmete muutumisest.

Teabevara uuendus: IT juhtimine

Äripäeva raadios räägiti küberkuritegevusest ja küberhügieenist ning mida peaks iga ettevõtja neist teemadest teadma. Saate lõpus jagatakse nippe, kuidas küberpäti eest uks kinni lüüa. Kõnelesid EBS-i magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saadet saate kuulata peatükist 2.2.8.

Teabevara uuendus: Logistika ja eksport

Mobiilse meeskonna juhtimiseks loodud rakendusi on olemas mitmeid, suurimad on Onfleet, Routific, GSMtasks jpt; GSMtasks on kodumaine arendus. Peale GSMtasksi on Eesti rakendused veel Ecofleet Mobile ja GPS Logistika, mis kõik on mõeldud tööülesannete juhtimiseks ning töötaja ja kontori suhtluseks ja infovahetuseks. Eri rakenduste võrdlust saate lugeda peatükist 11.4.3.3.

Millised on mobiilse meeskonna haldusrakenduste kasutuselevõtu peamised eesmärgid ja eelised? Seda saate lugeda peatükist 11.4.3.4.