Nõuandekeskus

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Prototüübi väljatöötamine ja arenduslepingUus

Idufirma töötab välja täiesti uue seadme prototüüpi. Otsustatud on selle arenduskulud kapitaliseerida. Sealsamas on sõlmitud ka tootearendusleping ja osa loodud teadmisest uue toote väljatöötamiseks müüakse teenusena välja. Kas ma olen õigel teel, et vaatamata sõlmitud arenduslepingule võib jätkata arenduskulude kapitaliseerimist? Samas ettevõtte juhtkond peaks hindama, millised kulud kaasnevad arenduslepingu teenuse müügiga ja need kulud lepingu jooksul kuluks kandma?

Maja arvelevõtmine

Ettevõte ostis hoone ja asub seda renoveerima. Kaua see kestab ja kui palju sinna kulutusi tehakse ei ole täpselt teada. Millal peab hoone põhivahendina arvele võtma: kas kohe või kui hoone renoveerimine on lõpetatud? Kas hoone peale renoveerimist müüakse või seda hakkab ettevõte kasutama, see selgub kui hoone on renoveeritud.

Frantsiisi kajastamine raamatupidamises

Ettevõtte sõlmis Soome ettevõttega frantsiisilepingu. Millistel tingimustel tuleb frantsiisitasu kajastada otse kuludes - millistel juhtudel võib võtta arvele immateriaalse põhivarana?

Prototüüp - varu või immateriaalne pv?

Ettevõte arendab täiesti uuel tehnoloogial põhinevat toodet. Arendustegevuse käigus valmis prototüüp. Selle valmimisel tehtud kulud on kapitaliseeritud immateriaalse põhivarana.  Pärast prototüübi valmimist otsustati, et töö on olnud väga edukas ja prototüüpi on võimalik välja rentida. Kas oleme õigesti aru saanud, et prototüübi arendusväljaminekud saab kapitaliseerida? Või tuleks prototüüp arvele võtta käibevarana?

HOONEÜHISTU LIIKMESUS

Ettevõte ostis garaaži, mida kasutab põhitegevuse käigus. Garaaž on ostetud notari liikmesuse lepingu alusel. Kas Garaaž tuleb bilansis kajastada materiaalse või immateriaalse põhivarana?

HOONEÜHISTU LIIKMESUS

Ettevõte ostis garaaži, mida kasutab põhitegevuse käigus. Garaaž on ostetud notari liikmesuse lepingu alusel. Kas Garaaž tuleb bilansis kajastada materiaalse või immateriaalse põhivarana?

Sõiduauto arvelevõtmine

Sõiduauto oli firmal kasutusrendis ning alates septembrist 2021 firma ostis välja jääkmaksumusega. Kuidas põhivarana arvele võtta?

Põhivara lisagarantii ja kindlustus

Kas põhivara soetusmaksumusse võib kapitaliseerida põhivara a) lisagarantii ja b) kindlustuse.

Amortisatsioon

Добрый день 

Фирма А покупает у фирмы Б имматериальное имущество. Договор вступает в силу 01.02 однако дата счета 25.02. С какого месяца необходимо начинать начислять амортизацию?

Rajatis

ettevõte asfalteeris oma platsi. Kas see tuleb arvele võtta kui rajatis ja arvestada amortisatsiooni?

Seadmete ost ja müük

Tere

Osteti tootmismasin  ja otsustati müüa see järgmine kuu. Kuidas seda kajastada raamatupidamises? Kas võtta üles põhivarana ja siis müüa ka põhivarana?

 

Osakapitali sissemakse põhivarana/kinnisvarana

Tere

 

Kas osakapitali saab ka sissemaksta kinnisvarana, mis võetakse põhivaraks (kinnisvara on ettevõtte nimel ning kasutatakse seda rendipinnana). 

Kui jah, siis kuidas toimidahiljem siis, kui kinnisvara soovitakse müüa? 

Põhivara

Kas põhivara ostmisel paigaldamiseks tehtavate elektriotööde maksumuse võib arvata põhivara soetusmaksumuse hulka?

Intellektuaalomand; patent

Tere

Küsimus patendi kohta. Ettevõte taotleb patenti, hetkel on tehtud märkimisväärseid kulutusi ja see kajastatakse immateriaalse põhivarana bilansis. Hetkel on patent "ootel" seisus ja see peaks nö valmis saama umbes 4-5 aasta pärast. Kas selle kohta kehtib samuti RTJ5 pt 29 - et amortiseerima saame hakata alates valmisoleku hetkest?

Põhivara eest ettemaks

Tere! Firma A esitas ettemaksu arve Firma B, selgitusega masina ettemaks .Firma B kajastas oma raamatupidamises ostu järgmiselt: D ettemaks põhivara eest 15000, D käibemaks 3000, K võlg tarnijatele 18000. Tasus ka samas arve D võlg tarnijatele K pank.Aastal 2020 esitas firma A firmale B kuluarve summas 2460, millest km 410 eurot. Kuna B puudusid rahalised vahendid, otsustati kokkuleppel A teha tasaarveldus. B raamatupidamises järgmised kanded: D võlg tarnijatele ja K ettemaks pv eest 2460. 31.12.2020 aasta saldode võrdlemisel on Firma B ettemaksukontol 12540, firma A aga 15540. 

Küsimus : Firma A näitab saldode võrdluses, et Firma B ettemaks on 15540, kuid firma B on ettemaksu saldo 12540. Mis on firma B valesti? Selgituseks veel siia , et mõlemad firmad on käibemaksukohustuslased.