Nõuandekeskus

Muud raamatupidamisega seonduvad küsimused

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

SihtfinantseeringUus

Ettevõttele laekub kontole sihtfinantseering tegevus toetuseks järgneva kahe aasta jooksul. Kõik muud sisulised tingimused on täidetud, toetuse tagasimaksmise ohtu ei ole. Mis perioodis tuleks kajastada sihtfinantseeringu tulu?

OÜ teatis osade väärtuse kohta, kui ettevõtel on oma osad Uus

Tere! OÜ peab esitama osanikest ettevõtetele osade väärtuse teatise. Kuidas arvestatakse osade väärtus, kui ettevõte omab oma osasid. Kuidas arvestatakse dividendid?

Menetluskulud

Tere! Kohtuotsusega vastaspoolelt välja nõutud menetluskulud laekusid ettevõtte arvele. Kuidas tuleks neid raamatupidamisaruandes kajastada, millisele kontole kanda?

Praktikatoetus

Tere, saame töötukassast praktikatoetust. Kas seda tuleb kasutada kui tegevuse sihtfinantseerimist?

Loosimine

Ettevõtte osaleb messil ja korraldab loosi kus võiduks on teatud teenuse osutamine, minu küsimus on kuidas seda raamatupidamises vormistada?

dividendide saamise kajastamine raamatupidamises

1. oü maksab tütrele oü (100%) dividende (TM makstud soodus+tava) 2. tütar maksab div edasi 1. äriühingule 2. eraisik 1 3.eraisik 2 (1= soodus ja 2+3=tava) 3. äriühing maksab div 1. eraisik 3 ja 2. eraisik 4 (soodus+ tava) muidugi on mängus ka soodusdiv. siin vist vahet ei ole kus soodusdiv kasutatakse ja deklareeritakse. kas div jagamise otsuses tuleks ära näidata? kasumit on kajastatud kaposaluse meetodil. kuidas tuleks teha kanded igal tasandil maksja ja saaja raamatupidamises.

Sularahatehingud üle 10 000€

Tere! Mida peavad kontrollima kauplejad, kui neile tasutakse sularahas üle 10 000 euro? 1) Tuvastama isiku (isikukt tõendava dokumendi koopia)+ Juriidisilise isiku puhul tegeliku kasusaaja 2) Hankima teabe kas isik on riikliku tasutaga isik. Kui kauba/teenuse eest maksev isik on riikliku taustaga isik. Kas tuleb veel andmeid koguda?

KÜ reservide kasutamine

Korteriühistul on netovaras registreeritud reservkapital ja lisaks ka RESERVID. Mis tingimustel saab reservi kasutada? Põhikirjas seda käsitletud ei ole. Kas üldkoosolekul vastu võetud vastavast otsusest piisab?

Makse sooritamine Valgevene ettevõttele

Küsimus: kas ja kuidas on reguleeritud maksete tegemine Valgevene ettevõttele nüüd kus seoses sõjaga on majandustegevus peatatud? Meie ettevõte ostis teenust enne sõja algust ning nüüd ei ole võimalik ülekannet teha teenuse osutajale. Kas me võime om võlgnevuse tasumiseks sõlmida ka 3poolse lepingu ning seeläbi saame võla tasutud?

кредиты

Здравствуйте

Когда материнское предприятие выдает кредит дочернему предприятию

может это быть с 0%. Если нет, то какой минимальный процент возможен?

Спасибо

Firma toomine välismaalt Eestisse

Tere. Mul on oma firma Inglismaal ja nüüd tulen Eestisse elama ja võtan firma kaasa. Kas selle firmaga on võimalik Eestis edasi tegutseda ja kui on siis millistel tingimustel? Kas on vaja midagi muuta.

Ette tänades

Äriühendus

Kui emafirma A ühineb tütrega B (Bilanss seisuga 31.12.2021) ja peale ühinemist emafirma A lõppeb ja saab B õigusjärglaseks. Kas peab tegema seisuga 31.12.2021 aastaaruande äriregistrisse? Või peab tegema lõppbilansi? Kas A bilansi aktivas kirje "Pikaajalised investeeringud, türarettevõtte aktsiad" kaob ühendavas ettevõttes B ära ja lisatakse kirjele "Eelmiste perioodide kasum"?

 

Teenused

Kas tegemist on teenusega, kui tootja hüvitab edasimüüjale tema poolt tehtud turunduskulud?

emafirma ühineb oma tütarfirmaga

kuidas bilansid omavahel ühendada omakapitali osas,  palun kandeid

Teise Osaühingu soetamine

Oü ostab teise osaühingu osakapitali väärtuses. Milline oleks raamatupidamise kanne? Oü A on Oü B omanik

Tänud