IT juhtimise teabevara

3.1.3.5. Projekti käivitamine

1. Projekti eesmärkide ja ulatuse määratlemine

Ettevõtte infosüsteemi arhitektuuri planeerimisel tuleb kõigepealt määratleda, mida “ettevõte” täpselt tähendab. Pro­jek­t peaks hõlmama kõiki vald­kondi ja äri­funkt­sioone, mis kasutavad samu andmeid. Selles de­finit­sioo­nis võib “ettevõte” tähistada ka üht äri­­üksust, kui see sisaldab “täiskomplekti” äri­funktsioone ega sõltu teis­test äriüksustest (ja nende andmetest).

...