Eksperdid

  • Nõuandekeskus

Tuulikki Laesson

Tuulikki Laesson on pikaajalise kogemusega riigihangete, ehitus- ja planeerimisõiguse jurist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli, töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riigihangete ja ehituse valdkonna eest vastutajana, osalenud rohkem kui kümne seaduse – riigihangete seaduse, samuti ehitus-ja planeerimisvaldkonna seaduste väljatöötamisel aastatel 1988-2014. Alates 2005. aastast spetsialiseerus ehitus-, planeerimis-ja riigihangete valdkonnale omanimelises büroos Laesson & Partnerid OÜ. Riigihangete koolitajana tegutseb aastast 2001 ning ehitus- ja planeerimisvaldkonna koolitajana aastast 2002.

Fred Märtsoo

Logistika teabevara peatoimetaja

Fred Märtsoo on üle paarikümne aasta tegelenud materjalikäsitlusega ning töötanud välja ja rakendanud eri logistikalahendusi. Ta on olnud ettevõtete Laadur OÜ ja Laomaailm AS tegevjuht. Fred on planeerinud ladusid ja tootmishooneid, töötanud välja logistikalahendusi, otsinud sobivamaid materjalikäsitluse meetodeid ja tehnikat. Tänu heale koostööle laotehnika töötajatega üle maailma on ta kursis nii praeguste tehniliste lahenduste kui ka tulevikusuundadega.

Maris Vutt

Vandeadvokaat

Advokaadibüroo TGS Baltic

Maris Vutt on vandeadvokaat advokaadibüroos TGS Baltic. Maris on oma töös spetsialiseerunud äriühingute nõustamisele äriõiguslikes korporatiivküsimustes ja erinevate äriühinguid puudutavate vaidluste lahendamisele. Lisaks omandab Maris Tartu Ülikoolis doktorikraadi, olles ka doktoriõpingutes spetsialiseerunud äriõigusele. Maris õpetab Tartu Ülikoolis ka ühinguõiguse ainekursust.

Maret Güldenkoh

Maret Güldenkohil on ettevõtlus- ja finantsalane kogemus alates 1991. aastast. Ta on töötanud era- ja avalikus sektoris. Alates 2005. aastast majandusainete (ökonoomika, finants- ja maksuarvestus) õppejõud nii Eesti Mereakadeemias kui ka Sisekaitseakadeemias.

Ken Kaarel Gross

advokaat

Advokaadibüroo RASK

Ken Kaarel Gross on ettevõtjatele igapäevane nõustaja ühingu- ja lepinguõiguse valdkonnas, aidates kliente õiguskindlate kokkulepete vormistamisel nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Oma töös on Ken Kaarel peamiselt spetsialiseerunud lepingute ja korporatiivdokumentide koostamisele ja lepingutega seotud vaidluste lahendamisele. Samuti omab Ken Kaarel mitmekülgset kogemust rahapesu tõkestamisega seonduvates teemades, finantseerimisküsimustes ja lennundusvaldkonnas.

Kristi Sild

Vandeadvokaat ja partner

Advokaadibüroo LEXTAL

Kristi Sild tegutseb advokaadina alates 1998. aastast ja on LEXTAL-is partner. Ta on Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige. Kristi Sild tegutseb peamiselt töö- ja äriõigusega. Ta nõustab kliente igapäevaselt kõikides õiguslikes küsimustes, mis seonduvad inimeste kaasamise, juhtimise ja motiveerimisega ning muudes töö- ja teenistussuhetega seotud küsimustes. Kristi Sild on klientidel aidanud läbi viia keerukaid restruktureerimisi, aidates lisaks vajaliku dokumentatsiooni koostamisele ka välja töötada ümberkorralduste strateegiad. Samuti on tal kogemusi töösuhetega laevanduses. Lisaks on Kristi Sild spetsialiseerunud finantsteenustega seotud õigusküsimustele. Ta on esindanud kliente paljudes kohtuvaidlustes, sealhulgas Euroopa Kohtu menetlustes.

KPMG Baltics

KPMG Baltics OÜ

Eesti KPMG oma enam kui 200 töötajaga kuulub KPMG ülemaailmsesse auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate võrgustikku. Eesti KPMG meeskond koosneb inimestest, kellel on mitmekülgne ja pikaajaline erialane kogemus ning põhjalikud teadmised meie majanduskeskkonnast. Tänu eri valdkondade asjatundjate koostööst tekkivale sünergiale suudame pakkuda uuenduslikke, kliendi vajadustest lähtuvaid terviklahendusi. Suurtest rahvusvahelistest ärinõustamisvõrgustikest esimesena avas KPMG Eestis uksed juba 1992. aastal. Veerand sajandit kogemust võimaldab meil näha majanduse tervikpilti ja olulisi detaile selle taga. Eesti KPMG teeb tihedat koostööd teiste võrgustiku kontoritega ja see võimaldab meil klientidele pakkuda ühtset teenust, kasutades eri riikide spetsialistide erialaseid, tehnilisi, keele- ja kultuuriteadmisi ning -oskusi. Tänu partnerlusele KPMG võrgustiku liikmetega on meie kasutuses ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade, SRÜ, Ühendkuningriigi, USA ja Austraalia KPMG inimeste kogemused ja erialased teadmised. KPMG klientide seas on ettevõtjaid igast majandussektorist. On suurte rahvusvaheliste firmade tütarettevõtjaid ja edukaid kohalikke firmasid, on riigiasutusi ja -ameteid ning valitsusväliseid organisatsioone.

Eva Arumets

Advokaat

Advokaadibüroo TGS Baltic

Eva Arumets on advokaat advokaadibüroos TGS Baltic ja on oma töös spetsialiseerunud peamiselt kahele valdkonnale – kinnisvara- ja äriõigus. Oma töös keskendub Eva äriõiguslikult ühingute nõustamisele äriõiguslikes korporatiivküsimustes ja tehingute teostamistes. Äriõiguslikku poolt seob ta kinnisvaraõigusega keskendudes eelkõige kinnisvaraga seotud tehingutele ning abistab kinnisvara arendusega seotud erinevates etappides.