Eksperdid

  • Nõuandekeskus

Sucha Partners

Sucha Partners

Me ei ole traditsioonilised konsultandid. Oleme tarneahela juhtimise entusiastid, kes soovivad valdkonna arengut toetada, luues ettevõtetele kestvaid reaalseid tulemusi ja väärtusi. Lahendustes soovime pakkuda individuaalsemat mentorlust, eriala sparringut, valdkonna arenguteekonna kaardistamist, erialaspetsiifiliste kliendi projektide elluviimise kiirendamist ja vajaduspõhist koolitust. Hindame kõrgelt elukestvat õpet ja julget tegutsemist.