Nõuandekeskus

Transport ja logistika

Ladude rendihinnad Muuga Sadamas

Kui palju maksavad laopinnad Muuga Sadamas( m2 maksumus)

Ekspedeerimislepingu rikkumine

Tere, ekspedeerimislepingu erakorralisel ülesütlemisel tuleb lähtuda VÕS § 631. Palun hinnangut kas ekspedeerimis(käsundus)lepingus saaks sätestada/täpsustada olulised lepingu rikkumised ja nõuda nende eest leppetrahvi tasumist (ekspedeerija võib olla ka vedaja).

ELEA üldtingimused

Ekspedeerimis- ja veolepinguslepingus tehakse viide Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustele (2000)

ELEA kodulehel on selline teave:

ELEA esmasteks strateegilisteks eesmärkideks oli ühinemine Ekspedeerijate Assotsiatsioonide Rahvusvahelise Föderatsiooniga (FIATA) ning ekspedeerijate ja nende klientide omavahelisi suhteid sätestavate Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimuste sisseviimine Eestis. Koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kirjutati leping EEA Üldtingimuste sisseviimise kohta alla 6. mail 1995 ning need jõustusid 1. juulist 1995. Üldtingimused on analoogilised Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimustega ning kasutusele võetud Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni teadmisel ja heakskiidul. Alates 01. jaanuarist 2001 hakkasid kehtima uued ELEA Üldtingimused, EEA ÜT 2000, mis on analoogsed Põhjamaades kasutatava NSAB 2000-ga.

Alates 1. jaanuarist 2016 hakkasid kehtima uued Põhjamaade Ekspedeerijate Assotsiatsiooni Üldtingimused NSAB 2015. ELEA uued, kaasajastatud ja NSAB 2015-ga kooskõlla viidud üldtingimused, ELEA 2015 Üldtingimused, hakkasid kehtima 1. jaanuarist 2017.

Kas viide ELEA 2000 on siis üldse korrektne?

e-veoseleht

Tere!

Huvitab e-veoselehtede teema.

Heade soovidega

Terje Pulk

tel +372 5333 9735

AS Tootsi Turvas

 

EUR1 Sertifikaat

Tere

Mis on EUR1 sertifikaadi eesmärk ja mis selle taotlemisega ettevõttele kaasneb?

Kontaktid

Tere

Kust saaks kõige ülevaatlikuma info Eestis tegutsevatest transpordi ja logistika ettevõtetest, koos kontaktidega?

Lõhutud kauba ja invetari hüvitamine

Tere!

Küsimus, kuidas fikseerida töölepingusse punkt või kuidas ja mis alustel on võimalus töötaja töötasust kinni pidada tema poolt lõhutud kaup või invetar?! Näiteks laos: sõidab katki mõne kaubariiuli, lõhub tõstuki, ajab alused ümber jne jne. Saan aru, et selliste puhkude korral materiaalse vastutuse lepingut ei tehta ning ilma töötaja kirjaliku nõusolekuta töötasust maha arvata ei või, kuid kui ta keeldub ?! Mida, kus ja kuidas fikseerida sellised olukorrad?

Ette tänades!

 

Veodokumendid

Milline on mõistilk saatelehtede/veodokumentide säilitamise aeg, millise jooksul võiks kliendid, vedajad tõestada kaupade üleandmist, vastuvõtmist?

Transpordi veoleping

Kas veo tellija jaoks on oluline sõlmida vedajaga transpordi veoleping või on kirjalik tellimus piisav juriidiline dokument, et vajadusel pöörduda vaidluste lahendamiseks kohtusse või saada kindlustuselt hüvitist (veo tellijal on kehtiv veosekindlustus)? Veo tellijaks on Eesti firma, vedajafirma asub väljaspool Euroopa Liitu.

Välismessidel osalemine

Kui suure osatähtsusega on ettevõtte jaoks osaleda välismessidel tänasel päeval?

Seadusemuudatused 2015. aastal

 

Kas 2015. aastal on ette näha seadusemuudatusi, mis eksportijate tegevust märgatavalt mõjutavad?

 

Äriplaan

 

Kus ja kellel lasta üle vaadata ja hinnata enda koostatud äriplaani?

 

Kuidas eksportida Hiinasse?

 

Kuidas leida esmaseid kontakte Hiina turul? Kas Hiinasse eksportivad Eesti ettevõtted on koostöö ja infovahetuse eesmärgil liitunud?

 

 

Eksport Austraaliasse

Millega pean arvestama, kui tahan hakata oma toodangut Austraaliasse eksportima?

Tollikulu kolmnurktehingus

Kes peab tasuma erakorralise tollikulu järgneva olukorra puhul? Tegemist on kolmnurktehinguga, kus tootjafirma A müüb kauba firmale B. Mõlemad firmad asuvad erinevates EL-i riikides. Firma B müüb kauba edasi firmale C, mis asub EL-ist väljaspool (Venemaal). Kaup liigub otse firma A juurest firmale C (EL-ist Venemaale). Tarnetingimused on nii A-B kui B-C müügi puhul Incoterms 2010 FCA tootjatehas (A). Transpordi on tellinud firma B (vastavalt kokkuleppele). Seoses aktuaalse poliitilise olukorraga nõudis 1. riigi toll kaubakonteineri põhjalikku kontrollimist ning teatas, et kontrollimise kulu on ligi X eurot, mille toll esitab transpordifirmale ja transpordifirma edastab transpordi tellijale. Tollil kauba ega dokumentide suhtes pretensioone ei tekkinud. FCA puhul peaks ekspordi- ja tollikulud tasuma kauba müüja. Kumb müüja peab tasuma antud kolmnurktehingus erakorralise tollikulu - kas A või B?