Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

9.6. Mitteresidendist ettevõtte tegutsemisvõimalused Eestis

Mitteresidendist ettevõtte võimalused tegutseda Eestis leiavad käsiraamatu siinses osas käsitlemist maksustamise seisukohalt. Välismaised ettevõtted, kelle tegevus Eestis on pii­ra­tud, võiksid võrreldes filiaali või tütarettevõtte asutamisega kaaluda vähemkulukaid esindatuse viise. Käsitleme nelja võimalust, kuidas mitteresident saab olla Eestis esindatud, olles sealjuures äriregistris re­gist­ree­ri­ma­ta. Vaatleme nende variantide maksustamise as­jaolu­sid tulu-, sotsiaal- ja käibemaksu seisukohast.