Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.2.1. Välismaalase ajutine viibimine ja lühiajaline töötamine Eestis

Ajutise Eestis viibimisena määratleb VMS-i § 7 välismaalase viibimist siin ilma Eesti elamisloata või elamisõiguseta. Eestisse saabumiseks ja siin ajutiseks viibimiseks peab välismaalasel olema seaduslik alus, milleks on muu hulgas Eesti pädeva asutuse antud viisa, välislepingust tulenev õigus Eestis viibida, vabariigi valitsuse otsusest viisanõudest loobumise kohta tulenev õigus Eestis viibida jms (vt VMS § 43 lg 1). Ajutise viibimise tähtaeg sõltub sellest, millisel sead...