Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

6.1. Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed

Töölepingu seaduse 5. peatüki 1. jaos on esitatud loetelu töölepingu lõppemise võimalikest alustest. Selline töölepingu lõppemise aluste ammendav sätestamine seaduses aitab tagada töösuhte stabiilsuse, sest töölepingu pooled teavad juba ette, et tööleping saab lõppeda üksnes seaduses toodud alustel.

Töölepingu seaduse kohaselt on võimalik töölepingu lõppemine:

1) poo...