Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.6.2. Tööandja väärteovastutus ja kriminaalvastutus õigusaktides kehtestatud nõuete rikkumise eest

Väärteovastutus

TTOS näeb töötervishoiu ja tööohutuse alastes õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest ette väärteovastutuse viiel juhul sõltuvalt ohutusvaldkonnast:

1) Töökohale kehtestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumine tööandja poolt, kui sellega kaasnes oht töötaja tervise...