Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2.2.1. Tööandja sõiduauto

Tööandja sõiduautodeks (kategooriad M1 ja M1G) peetakse kõiki tööandja omandis või valduses olevaid sõiduautosid. Sõiduauto ei pea tingimata olema tööandja omandis, see võib olla soetatud liisingulepingu alusel, renditud, tasuta kasutusvalduses vms. Oluline on asjaolu, et sel ajal, kui sõiduk antakse töötaja käsutusse, on see tööandja omandis või valduses.

Sõiduauto soetamine

Tööandja sõiduauto mak...