Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2.2. Sõiduautod

Kui töötaja kasutab sõidukit tööandja huvides, ei kaasne sellega üldreeglina maksu­kohustust. Maksukohustuse tuvastamisel tuleb eristada sõiduautosid muudest transpordivahenditest, sest esimeste puhul kehtib eriregulatsioon. Sõiduautona käsitatakse sõitjate vedamiseks ette nähtud autot, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta (M1 ja M1G kategooriad). Muude sõidukite puhul tuleb töötaja isiklike sõitudega seotud maksubaasiks pidada sõiduki turutingimuste...