Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

13.3. Patent ja kasulik mudel töösuhtes

Patendist ja kasulikust mudelist üldiselt

Tööandjad, kelle töötajad tegelevad teadus- ja arendustegevusega, peavad arvestama, et edu korral võib nende töötajate töötulemus olla leiutis. Leiutist saab kaitsta patendiga või kasuliku mudeliga. Patendiga võib kaitsta mis tahes tehnikavaldkonna leiutist, kui see vastab patendiseaduses sätestatud patentsuse nõuetele. Leiutis võib olla seade, meetod või aine; patenditav...