Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

13.2. Kaubamärgiga seonduvad õigused töösuhtes

Kaubamärgist üldiselt

Kaubamärk on tähis, millega ettevõtja eristab oma kaupa või teenust teise ettevõtja sama liiki kaubast või teenusest. Eestis kehtivad kahesugused kaubamärgid: Eesti riigisisene kaubamärk, mida registreeritakse patendiametis, ning Euroopa Liidu kaubamärk, mille registreerimisega tegeleb Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO). Teatud juhtudel on võimalik piiratud õiguskaitse saada ka i...