Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.2.2.2. Isiklik sõiduauto

Tööandja (vt määratlust ptk-s 12.2.) võib maksta ametnikule, töötajale või juhtimis- ja kontrollorgani liikmele teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel (töösõit) hüvitist (isikliku sõiduauto hüvitis). Kehtestatud on nii maksuvabad piirmäärad kui ka nõuded dokumenteerimise kohta, mille täitmine on maksuvabastuse saamise eeldus. Maksuvabade piirmäärade ulatuses ja kehtestatud korras makstud isikliku sõiduauto hüvitist ei maksustata saaja tasandil ega peeta ka tööandja jaoks erisoodu...