Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

12.1.6. Erisused töötamisel välisriigis

Üldiselt maksustatakse töötaja palk riigis, kus asub tema töö tegemise koht, kuid üldreeglil on mitmeid erisusi. Eesti residentideks jäävate inimeste kohta tekib küsimus, kas nad peavad välisriigis maksustatud tulusid Eestis füüsilise isiku tulu­deklaratsioonis deklareerima ja nende pealt tulumaksu tasuma.

Residentsuse teemat käsitlesime ptk-s 12.1.5. Kui isiku residentsus muutub, peab ta teavitama maksu- ja tolliametit (vorm R). Maksulepingute ...