Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

13.1. Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused töösuhtes

Autoriõigusest üldiselt

Eestis on autoriõiguse nurgakivi põhiseaduse § 39, mis sätestab autori võõrandamatu õiguse oma loomingule, lisades, et riik kaitseb autori õigusi. Autoriõiguse küsimusi reguleerib Eestis autoriõiguse seadus (AutÕS). See määrab kindlaks loometöö tulemused, millele autoriõigus tekib, tingimused, millele teos peab kaitse saamiseks vastama, õiguste kuuluvuse, tekkivate õiguste...