Riigihanke teabevara

11. Vaidlustamine

Riigihangete korral tuleb hankijatel arvestada rahulolematute pakkujate ja taotlejatega, kes võivad hanke vaidlustada. Peaaegu iga riigihanke kaudu soovib tellimusi saada mitu isikut (pakkujat). Hankemenetluse saab võita ja lepingu sõlmida ainult üks edukaks tunnistatud pakkuja. Kui tavapäraselt saab haldusorgani otsust vaidlustada halduskohtus, siis riigihangete seaduse kohaselt on vajalik eelnevalt pöörduda vaidlustusega Rahandusministeeriumi juures tegutseva vaidlustuskomisjoni poole.

...