Riigihanke teabevara

2. Riigihanke üldpõhimõtted

Riigihangete üldpõhimõtete puhul tuleb teada, et juhul kui neid on rikutud, siis loetakse sõlmitud hankeleping tühiseks või kui hankemenetlus on veel käimas, siis tuleb tehtud viga kõrvaldada või selle võimatuse korral hankemenetlus lõpetada. Kui hankelepingu sõlmimisega on oluliselt rikutud riigihangete üldpõhimõtteid (samased Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 43 ja 49), ei ole selline leping kehtiv (riigikohtu asi nr 3-3-1-66-10).

Jär...