Riigihanke teabevara

8. Pakkujad ning nendega seotud nõuded ja tegevused

Riigihangete eesmärk on omandada asi, teenus või ehitustöö õiglase ja avatud menetluse teel, kusjuures menetluses osalevaid isikuid tuleb kohelda võrdselt ning vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. Selleks on hankijal kohustus fikseerida pakkujatele nõuded, kusjuures sellised nõuded (piirangud ja kriteeriumid) peavad olema riigihanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud. Kindlasti peab hankija tagama, et nõuded pakkujatele garanteerivad ka konkurentsi olem...