Riigihanke teabevara

3. Hankijad

Riigihangete seadus fikseerib hankijateks olevad isikud, kelledel on kohustus teha riigihankeid vastavalt riigihangete seadusele. Lisaks riigihangete seadusele võib aga ette näha ka teiste seaduste või õigusaktidega, et isik peab tegema konkreetse asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks riigihanke vastavalt riigihangete seadusele. Näitena saab tuua toetuste taotlemised, millede puhul on eriseadustes kirjas, et tuleb teha riigihange.

Kui me oleme tavapäraselt harjunud, e...