Riigihanke teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10. Hankelepingud

Riigihangete seaduse § 8 defineerib hankelepingu mõiste, mille kohaselt on hankeleping hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Järgnevalt on fikseeritud, et hankelepingu võib hankija sõlmida üksnes RHS-is sätestatud korras. Seaduses sätestatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui RHS-is ei ole sätestatud teisiti. Üheks oluliseks nõudeks on nõue, mille k...