Personalijuhtimise teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11. Töölepingu seadus

Uue töölepingu seaduse võttis riigikogu vastu 17. detsembril 2008 ning see jõustus 1. juulil 2009. Uue seaduse jõustumisega kaotas kehtivuse töölepingu seadus, mis võeti vastu 1992. aastal ning oli üks vanemaid seni kehtinud seadusi.

Olulise uuendusena sätestati seaduses töötajate kohustused ning vastutus töösuhtes, mida sinnamaani seaduse tasandil peaaegu ei reguleeritud. Varasemalt kajastusid seaduses...